Instytutu Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w raporcie dla Kongresu alarmuje o modernizacji chińskiej marynarki wojennej

Print Friendly, PDF & Email
Chiński okręty wojenne. / Zdjęcie: eng.chinamil.com.cn/Peng Jun
Chiński okręty wojenne. / Zdjęcie: eng.chinamil.com.cn/Peng Jun

Główny punkt planowania obronnego Stanów Zjednoczonych i alokacji budżetu skupia się na ciągłej modernizacji chińskiej armii, ze szczególnym naciskiem na jej zdolności morskie. Modernizacja ta trwa stale od około trzydzieści lat, począwszy od początku do połowy lat 90. XX wieku, i doprowadziła do znacznego zwiększenia potęgi morskiej Chin, czyniąc ją znacznie bardziej nowoczesną. Na pobliskich terytoriach morskich Chin chińska marynarka wojenna stała się potężną siłą militarną, a jej zasięg operacyjny stale rozszerza się na szersze obszary zachodniego Pacyfiku, Oceanu Indyjskiego i wód w pobliżu Europy, jak szczegółowo opisano w dokumencie Raport Instytutu Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonychdo Kongresu w sprawie modernizacji chińskiej marynarki wojennej.

Chińska marynarka wojenna jest zdecydowanie największą spośród wszystkich krajów Azji Wschodniej, a gdzieś między 2015 a 2020 rokiem przewyższyła marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych pod względem liczby okrętów wojennych. DOD stwierdza, że ​​chińska marynarka wojenna „jest największą flotą na świecie, z siłami bojowymi składającymi się z ponad 370 platform, w tym głównych okrętów nawodnych, okrętów podwodnych, oceanicznych okrętów desantowych, okrętów przeciwminowych, lotniskowców i jednostek pomocniczych floty. 

Warto zauważyć, że liczba ta nie obejmuje około 60 okrętów wojennych patrolowych typu HOUBEI wyposażonych w przeciwokrętowe rakiety manewrujące (ASCM). Oczekuje się, że… ogólne siły morskie [chińskiej marynarki wojennej] wzrosną do 395 okrętów do 2025 r. i 435 okrętów do 2030 r. Dla porównania Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych na dzień 19 października 2023 r. posiadała 291 okrętów wojennych, a zgodnie z projektami przedstawionymi w budżecie Marynarki Wojennej na rok 2024 Marynarka Wojenna będzie obejmowała 290 okrętów wojennych do końca roku budżetowego 2030. Przedstawiciele wojska USA i inni obserwatorzy wyrażają zaniepokojenie lub niepokój w związku z tempem wysiłków Chin w zakresie budowy nowych okrętów wojennych, wydajnością chińskiego przemysłu stoczniowego w porównaniu z wydajnością amerykańskiego przemysłu stoczniowego i wynikającymi z tego liniami trendu dotyczącymi względnych rozmiarów i możliwości chińskiej marynarki wojennej i Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych.

Wysiłki na rzecz modernizacji marynarki wojennej Chin obejmują szeroką gamę programów pozyskiwania nowych okrętów, samolotów, broni i C4ISR (dowodzenie i kontrola, łączność, komputery, wywiad, obserwacja i rozpoznanie), a także poprawę logistyki, doktryny, jakości personelu, edukacji, szkolenia i ćwiczenia. Chińska marynarka wojenna ma obecnie pewne ograniczenia i słabości, które stara się pokonać.

Ocenia się, że wysiłki Chin w zakresie modernizacji wojskowej, w tym wysiłki w zakresie modernizacji marynarki wojennej, mają na celu rozwój zdolności, między innymi w zakresie militarnego rozwiązania sytuacji z Tajwanem, jeśli zajdzie taka potrzeba; osiągnięcie większego stopnia kontroli lub dominacji nad przymorskim regionem Chin, w szczególności nad Morzem Południowochińskim; obrona handlowych morskich linii komunikacyjnych Chin (SLOC), zwłaszcza tych łączących Chiny z Zatoką Perską; wyparcie wpływów USA na zachodnim Pacyfiku; oraz potwierdzenie statusu Chin jako wiodącej potęgi regionalnej i głównej potęgi światowej w zakresie gospodarczym. 

Obserwatorzy uważają, że Chiny chcą, aby ich marynarka wojenna była zdolna do działania w ramach sił przeciwdziałających dostępowi/odmowy dostępu do obszaru (A2/AD) – siły, która może powstrzymać amerykańską interwencję w konflikcie w chińskim regionie bliskomorskim o Tajwan lub w inny spornym obszarze, a w przypadku jego braku opóźnić przybycie lub zmniejszyć skuteczność interweniujących sił amerykańskich.

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych podjęła szereg działań, aby przeciwstawić się wysiłkom Chin w zakresie modernizacji marynarki wojennej. Między innymi Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych przerzuciła większy procent swojej floty na Pacyfik; skierowała swoje najcenniejsze jednostki i samoloty na Pacyfik; utrzymywa lub zwiększa operacje ogólnej obecności, ćwiczenia szkoleniowe i rozwojowe oraz zaangażowanie i współpracę z flotami sojuszniczymi i innymi flotami w regionie Indo-Pacyfiku; zwiększyła planowany przyszły rozmiar Marynarki Wojennej; zainicjowała, zintensyfikowała lub przyspieszyła liczne programy rozwojowe nowych technologii wojskowych oraz pozyskiwania nowych okrętów wojennych, samolotów, pojazdów bezzałogowych i broni; opracowuje nowe koncepcje operacyjne zwalczania chińskich sił morskich A2/AD; i zasygnalizowała, że w nadchodzących latach Marynarka Wojenna przejdzie na bardziej rozproszoną architekturę floty, która będzie charakteryzowała się znacznie większym wykorzystaniem pojazdów bezzałogowych (zarówno nawodnych jak i podwodnych). Kongres stoi przed pytaniem, czy zatwierdzić, odrzucić czy zmodyfikować proponowane przez administrację Bidena plany, budżety i programy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych w odpowiedzi na wysiłki Chin w zakresie modernizacji marynarki wojennej.

Źródło: Navy Recognition

Przeczytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *