Indie obawiają się dominacji Chin

Dowódcy indyjskiej marynarki wojennej debatowali na trzydniowym sympozjum o konieczności stałej gotowości floty indyjskiej w celu zabezpieczenia żywotnych interesów Indii w rejonie Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku. Gdyż w tych obszarach Chiny szybko zwiększają swoją obecność wojskową.

Indyjska marynarka wojenna rozmieściła szereg swoich okrętów wojennych oraz okrętów podwodnych na pierwszej linii w rejonie Oceanu Indyjskiego. Ma być to jasny sygnał dla Chin co do dalszej ekspansji.

Szef Sztabu Marynarki Wojennej Indii wraz z naczelnymi dowódcami ma dokonać przeglądu działań operacyjnych, logistycznych, kadrowych, szkoleniowych i administracyjnych podjętych w ciągu roku oraz ocenić wpływ tych działań na wzrost gotowości bojowej floty Indii.

Ocean Indyjski, uważany jest za zaplecze marynarki indyjskiej. Ma kluczowe znaczenie dla strategicznych interesów Indii. Dlatego Indie obawiają się coraz większej obecności Chin w tym regionie. Tym bardziej iż Chiny zbudowały dalekomorski port Gwadar w południowym Pakistanie oraz bazę morska w Dżibuti w Horn of Africa.

Od wielu lat indyjska marynarka wojenna skupia się na zwiększeniu skuteczności bojowej i poprawie gotowości operacyjnej ciągle modernizując i budując nowe okręty wojenne w tym okręty podwodne konwencjonalne typu Kalvari, Project 75I oraz okręty z napędem atomowym typu Arihant.

Źródło: defencenews.in

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *