Szkolenie sił przeciwminowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża

Pierwszy tydzień października upłynął pod znakiem intensywnego szkolenia morskiego jednostek 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Odbyło się ćwiczenie taktyczne z wojskami połączone ze zdawaniem zadania programowego Z-1 przez okręty 12. Dywizjonu Trałowców. ORP Jamno, ORP … Czytaj dalej Szkolenie sił przeciwminowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża