Simon Lake – konstruktor i wizjoner

W 1907 r. Lake buduje okręt podwodny Defender, który został zaprojektowany zarówno do użytku wojskowego jak i cywilnego. Okręt mógł działać samodzielnie jak i wraz ze statkiem macierzystym, który go holował. Okręt mógł być używany do przeprowadzania tajnych misji jak i do różnych akcji ratunkowych np. ratowania załóg zatopionych statków. Defender był uzbrojony w 3 wyrzutnie torpedowe (dwie dziobowe i jedną rufową). Okręt posiadał wodoszczelną grodź, która służyła do wyjścia lub ucieczki załogi albo dla nurków przy wykonywaniu misji. Marynarka Wojenna USA jednak widziała małą wartość przy wykorzystaniu tego typu okrętów i ostatecznie zrezygnowała z zakupu takiej jednostki. Lake postanowił zachować Defendera do użytku własnego oraz demonstracyjnego. W 1928 roku Defender został gruntownie zmodernizowany z zamiarem wykorzystania go podczas wyprawy na biegun północny. Podróżnicy Lincoln Ellsworth i Sloan Dannenhower chcieli wykorzystać okręt, w którym został zainstalowany mocniejszy silnik. Ostatecznie Simon Lake zrezygnował z użycia Defendera uważając, iż nie będzie przydatny do tak długiej wyprawy.

Okręt podwodny „Seal” zbudowany dla US Navy, osiągnął głębokość 256 stóp.
Okręt podwodny „Seal” zbudowany dla US Navy, osiągnął głębokość 256 stóp.

Simon Lake całe życie był zafascynowany Juliuszem Verne i jego wizją nieograniczonej podróży pod wodą. Zaciekawiony przeczytanym wywiadem z Hubertem Wilkinsem (słynnym podróżnikiem), który chciał dotrzeć do bieguna północnego samolotem i który opowiadał o problemie ze znalezieniem miejsca na lądowanie w pobliżu bieguna sugerując, iż idealnym rozwiązaniem byłoby zdobycie bieguna dzięki wykorzystaniu okrętu podwodnego postanawia zbudować nowy okręt. Lake buduje Nautilusa i postanawia przystosować go do pływania pod wodą. Nautilus został ochrzczony w Brooklynie 24 marca 1931 r. Podczas uroczystości obecny był wnuk słynnego pisarza Jean Jule Verne. W wyprawie wzięli udział Simon Lake, Lincoln Ellsworth, Hybert Wilkins, Sloan Danenhower, Dr. Harald Svedrup, Bernard Villinger, Floyd Soule. Wyprawa jednak zawiodła, choć jej członkowie udowodnili iż możliwe jest pływanie pod lodem.

Zdjęcie 1 i 2 przedstawia okręt podczas wyprawy na biegun północny, zdjęcie 3 przedstawia uroczystość chrztu okrętu. Pierwszy od prawej to wnuk słynnego pisarza Juliusza  Verne, Jean Jule Verne.
Zdjęcie 1 i 2 przedstawia okręt podczas wyprawy na biegun północny, zdjęcie 3 przedstawia uroczystość chrztu okrętu. Pierwszy od prawej to wnuk słynnego pisarza Juliusza Verne, Jean Jule Verne.

W 1933 r. Lake zakłada Lake Underseas Development Corp, którego głównym celem jest zbudowanie okrętu podwodnego Explorer (Odkrywca), który miał być głównie przeznaczony do celów handlowych. Explorer wg założeń Lake miał służyć jako okręt do zbierania z dna morskiego cennych przedmiotów oraz do badania fauny i flory. Okręt został przetestowany przez słynnego odkrywcę Dr. Beebe, który bardzo pozytywnie wypowiedział się o nowej konstrukcji. Wysoce ocenił wszystkie mechanizmy które zostały zaprojektowane do chwytania i zbierania z dna morskiego różnych przedmiotów. Explorer był wykorzystywany do wielu rejsów mającchy na celu znalezienie np. złota z zatopionego okrętu podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Lake pod koniec życia propagował wykorzystanie mini łodzi podwodnych do celów wojskowych, lecz jego projekt nie spotkał się z zainteresowaniem władz w Waszyngtonie.

Simon Lake zmarł w 1945 r., okręt podwodny Explorer był ostatnim okrętem jaki udało mu się zbudować.

Witold Rychter

Opracowano na podstawie:

Sławomir Sutkowski „Okręty podwodne fantazja i rzeczywistość”

Robert Jackson „Okręty podwodne świata”

http://www.pbs.org

http://www.submarine-history.com

http://www.simonlake.com