ORP CZAJKA w ćwiczeniu OCEAN 2020

ORP Czajka. / Zdjęcie: wojsko-polskie.pl
ORP Czajka. / Zdjęcie: wojsko-polskie.pl

W ramach międzynarodowego projektu rozwoju technologii w domenie morskiej pk. BALTIC SEA DEMO organizowanym z europejskiej inicjatywy Preparatory Action on Defence Research (PADR) pk. „OCEAN 2020” przez ostatnie dwa tygodnie załoga okrętu ORP CZAJKA z 13. Dywizjonu Trałowców (8. Flotylla Obrony Wybrzeża) brała udział w ćwiczeniach u wybrzeży Szwecji.

Projekt miał za zadanie sprawdzenie rozwoju koncepcji operacyjnych oraz  możliwości technicznych morskich systemów bezzałogowych, w celu budowy bezpiecznej sieci komunikacyjnej w rejonie działań, jak również wymiany wiedzy pomiędzy instytucjami cywilnymi, badawczymi i militarnymi z zakresu wykorzystania wszelkiego rodzaju platform bezzałogowych w środowisku podwodnym, nawodnym i powietrznym. W przyszłości pozwoli to na lepszą ochronę europejskich granic morskich oraz kluczowych szlaków żeglugowych.

W ćwiczenie zaangażowane były okręty oraz dowództwa operacyjne sił morskich z czterech krajów. Nad całością czuwała Marynarka Wojenna Szwecji. Polskę reprezentował niszczyciel min ORP CZAJKA oraz specjaliści z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej – instytucji stanowiącej część Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Ćwiczenie zakładało dwa scenariusze. W pierwszym z nich skupiono się na zagrożeniach nawodnych, w ramach którego zadaniem ORP CZAJKA było odegranie roli statku-matki dla szybko poruszających się atakujących obiektów nawodnych. Głównym elementem tego scenariusza dotyczącego polskiego okrętu , było prowadzenie operacji typu „opposed boarding” na okręcie przez Siły Specjalne Litwy.

Drugi scenariusz zakładał niezidentyfikowaną działalność podwodną, w której okręt wchodzący w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża miał za zadanie poszukiwanie min morskich z wykorzystaniem pojazdu AUV GAVIA. Marynarka Wojenna RP wykorzystuje autonomiczne pojazdy podwodne od 2014 roku, co stawia nas w czołówce pośród państw europejskich z zakresu wiedzy i taktyki wykorzystania tego typu sprzętu.


*** 

ORP CZAJKA jest niszczycielem min projektu 206FM. Niszczyciele min projektu 206FM są jednostkami unikatowymi. Ich wyjątkowość polega na tym, że łączą w sobie cechy trałowca i jednocześnie niszczyciela min. Swoje możliwości walki minowej uzyskały dzięki kompleksowej modernizacji. Główne zadania niszczycieli min to trałowanie rozpoznawcze i kontrolne, niszczenie pól minowych, wytyczanie bezpiecznych torów pływania w obrębie pół minowych, przeprowadzanie okrętów, zespołów i transportowców, stawianie min kotwicznych i dennych, wykrywanie min kotwicznych i dennych oraz niszczenie min za pomocą pojazdu podwodnego lub przez okrętowe grupy nurków-minerów. Okręt wchodzi w skład 13. Dywizjonu Trałowców z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Źródło: wojsko-polskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *