Początek budowy kolejnego niszczyciela min dla 8FOW

Print Friendly, PDF & Email
Zdjęcie: Sławomir Lewandowski/PortalMorski.pl
Zdjęcie: Sławomir Lewandowski/PortalMorski.pl

28 marca, na terenie stoczni Remontowa Shipbuilding S.A., w Gdańsku odbyło się uroczyste rozpoczęcie cięcia blach dla czwartego z serii nowoczesnych niszczycieli min projektu 258 typu KORMORAN II. Okręt będzie pierwszym z trzech przeznaczonych dla 12 Dywizjonu Trałowców 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

Uroczystość tzw. palenia blach jest symbolicznym początkiem budowy okrętu projektu 258/4, inicjującą etap prefabrykacji kadłuba. Dla przyszłego okrętu przewidziana została nazwa ORP Jaskółka i nr burtowy 604.

Zgodnie z przeznaczeniem okręty typu KORMORAN II służą do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich, prowadzenia rozpoznania torów wodnych, przeprowadzania innych jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawiania min oraz zdalnego sterowania samobieżnymi platformami przeciwminowymi.

***

26 czerwca 2022 r., w trakcie obchodów Święta Marynarki Wojennej, w świnoujskim Porcie Wojennym, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostawę 3 kolejnych niszczycieli min projektu 258, które zasilą 12 Dywizjon Trałowców w Świnoujściu, wraz z pakietami wsparcia logistycznego. Stronami umowy są Skarb Państwa – Agencja Uzbrojenia oraz Konsorcjum w składzie: Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. wraz z PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. oraz Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A.

Wartość umowy wynosi ok. 2,5 mld złotych brutto, a okręty, które trafią do 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, zostaną dostarczone w latach 2026-2027.

Razem z prototypowym okrętem serii ORP Kormoran (601) oraz seryjnymi jednostkami ORP Albatros (602) i ORP Mewa (603), służącymi już w gdyńskim 13 Dywizjonie Trałowców, kolejne okręty będą wchodziły w skład systemu obrony przeciwminowej Marynarki Wojennej RP. Łącznie 6 okrętów projektu 258 typu KORMORAN II wejdzie w skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

***

Pozyskanie pierwszej, prototypowej, jednostki 258/1 nastąpiło w efekcie realizacji pracy rozwojowej. Uroczyste podniesienie bandery na ORP KORMORAN miało miejsce 28 listopada 2017 r. Kontrakt na budowę dwóch seryjnych jednostek projektu 258, ORP Albatros i  ORP Mewa, podpisano pod koniec grudnia 2017 r. Drugi z serii – ORP Albatros – został zwodowany w październiku 2019 r., natomiast w sierpniu 2022 r. dokonano jego odbioru, a w listopadzie ub.r. miało miejsce uroczyste podniesienie bandery. Trzecia jednostka – ORP Mewa – została zwodowana w grudniu 2020 r., przy czym odbiór przeprowadzono w grudniu ub.r., natomiast do uroczystego podniesienia bandery doszło w lutym br.

***

ORP Jaskółka (nr burt. 604) będzie czwartym okrętem w historii noszącym tę nazwę. W historii polskiej Marynarki Wojennej były już trzy okręty o tej nazwie. Pierwszy ORP Jaskółka był poniemieckim trałowcem redowym typu FM z okresu międzywojennego, który służył w latach 1921-1931. Drugi ORP Jaskółka był pierwszym z serii sześciu polskich trałowców redowych typu JASKÓŁKA. Były to pierwsze i zarazem jedyne w okresie II Rzeczypospolitej okręty całkowicie zaprojektowane i zbudowane w kraju. Okręt służył w Marynarce Wojennej RP od 1935 do 1939 roku. Jako trzeci nazwę ORP Jaskółka nosił jeden z poradzieckich trałowców projektu 253Ł, który służył pod biało-czerwoną banderą w latach 1946-1950.

Nazwy nowych jednostek pływających – ORP Jaskółka, Rybitwa i Czajka – będą odnosiły się do pierwszych okrętów, które w latach 30-ych XX wieku tworzyły dywizjon minowców i zapisały chlubną kartę podczas walk w obronie polskiego wybrzeża w 1939 roku. Co istotne, były pierwszymi okrętami zaprojektowanymi przez polskich inżynierów i zwodowanymi w polskiej stoczni, zapoczątkowując historię współczesnego budownictwa okrętowego w Polsce.

Źródło: Wojsko Polskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *