Sojusznicze ćwiczenie dowódczo-sztabowe DYNAMIC MOVE-23-2

Print Friendly, PDF & Email

Przez ostatnie dwa tygodnie oficerowie 13 Dywizjonu Trałowców z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża reprezentowali Marynarkę Wojenną RP w drugiej w tym roku edycji ćwiczenia dowódczo-sztabowego wspomaganego komputerowo (CAX – Computer Aided Exercise) pk. DYNAMIC MOVE-23, które zorganizowano we włoskiej miejscowości La Spezia.

28 sierpnia we włoskim Centrum Szkolenia Walki Minowej MARICENDRAG w miejscowości La Spezia, żołnierze z 15 państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz 4 przedstawicieli państw partnerów NATO, rozpoczęło ćwiczenie DYNAMIC MOVE 2023-2. W tej edycji Polacy wyjątkowo występowali w podwójnej roli: z jednej strony jako ćwiczący delegując Dowódcę Jednostki Zadaniowej (CTU – Commander Task Unit) wraz ze sztabem, do którego dołączyli przedstawiciele MW Chorwacji i USA, oraz, dodatkowo, wydzielając kierownika ćwiczenia, który w przyjętej strukturze dowodzenia i kierowania ćwiczeniem pełnił rolę Dowódcy Sił Zadaniowych na poziomie CTF (Commander Task Force). Specjaliści z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża od wielu lat biorą udział w tym cyklicznym przedsięwzięciu. Jego międzynarodowy charakter oraz możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia na różnych szczeblach dowodzenia w stworzonym do tego celu obszernym środowisku symulacyjnym sprawiają, że jest ono unikatowe w swoim rodzaju, pozwalając wyciągać wnioski z popełnianych błędów, bez ponoszenia ich realnych i kosztownych konsekwencji. A to wszystko po to, aby jeszcze sprawniej i efektywniej kierować operacjami morskimi w układzie sojuszniczym i narodowym, stale poprawiając stan bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych, które mają fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania każdego Państwa.

“Praca w tak licznym gronie ekspertów, to nie tylko intensywny trening sztabowy i wymiana doświadczeń. To również, a może przede wszystkim, ewaluacja obowiązującej w zakresie walki minowej doktryny i taktyki. To próba jej przeredagowania i dopasowania do tych wszystkich dynamicznych zmian, jakie zachodzą w państwach Sojuszu. Zmian, które są związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i cyfrowych, jak również z nowymi obszarami zainteresowania, jak chociażby ochrona podwodnej infrastruktury krytycznej. Z uwagi na ogromny skok jakościowy, jaki osiągnęliśmy w narodowych siłach przeciwminowych budując nowe okręty i osiągając nowe zdolności, mamy z jednej strony w tym temacie wiele do powiedzenia, ale również wiele do przyswojenia. Inwestujemy nie tylko w nowe okręty, ale inwestujemy też w ludzi, dlatego jesteśmy tu dzisiaj tak liczną grupą zajmując różne szczeble dowodzenia w strukturze ćwiczenia. A inwestycja w potencjał ludzki jest inwestycją podstawową i najważniejszą, która zawsze się opłaca.” – podsumował po ćwiczeniu komandor porucznik Michał Dziugan, który pełnił funkcję kierownika ćwiczenia.

Ćwiczenie DYNAMIC MOVE zakończyło się 8 września i wzięli w nim udział przedstawiciele 15 krajów członkowskich NATO oraz 4 krajów w charakterze obserwatorów. Polskę reprezentowało 5 oficerów z gdyńskiego 13 Dywizjonu Trałowców wchodzącego w skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

***

DYNAMIC MOVE to coroczne ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo, organizowane przez dowództwo Sojuszniczych Sił Morskich (HQ MARCOM). Ćwiczenie ma za zadanie doskonalenie umiejętności z zakresu planowania i prowadzenia operacji przeciwminowej na poziomie taktycznym oraz dowodzenia międzynarodowym zespołem okrętów składającym się z okrętów obrony przeciwminowej różnych klas. Stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń z zagadnień walki minowej pomiędzy uczestnikami z poszczególnych krajów członkowskich.

Część wykonawcza ćwiczenia odbywa się przy użyciu specjalnie zaprojektowanego systemu komputerowego, który umożliwia zarządzanie podległym komponentem w sposób bardzo mocno zbliżony do rzeczywistego. Uczestnicy nie tylko rozwiązują epizody taktyczne związane z operacją przeciwminową, która ma na celu oczyszczenie szlaków żeglugowych i portów, ale również szeroko analizują zagadnienia związane z ochroną i obroną sił własnych, logistyką na morzu, zasadami użycia siły (ROE), ochroną podwodnej infrastruktury krytycznej, i wiele innych. Wszystko po to, aby w każdej chwili być zdolnym do kierowania siłami zadaniowymi na morzu i zapewnienia swobody żeglugi morskich szlaków komunikacyjnych.

Źródło: Wojsko Polskie

Przeczytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *