VII zmiana PKW Irini już w kraju

Print Friendly, PDF & Email
VII zmiana powróciła do kraju. / Zdjęcie: kmdr ppor. Marcin Braszak
VII zmiana powróciła do kraju. / Zdjęcie: kmdr ppor. Marcin Braszak

Na lotnisku 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach odbyło się uroczyste powitanie VII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego EU IRINI. Chwilę wcześniej na oksywskim lotnisku wylądował samolot transportowy Polskich Sił Powietrznych C-130E Hercules na którego pokładzie do kraju powrócili żołnierze PKW.

Powracających żołnierzy witał reprezentujący Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich – zastępca dowódcy Komponentu Morskiego, kontradmirał Wojciech Sowa, kadra kierownicza dowództwa BLMW i baz lotnictwa morskiego oraz zgromadzone licznie na płycie lotniska rodziny żołnierzy. Kontradmirał Wojciech Sowa podziękował żołnierzom komponentu za dobrze wykonane zadanie oraz życzył zasłużonego, spokojnego wypoczynku. Słowami uznania, za trud służby na misji żołnierzy witał także dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej kmdr pil. Andrzej Szczotka, dowódca BLMW. Słowa podziękowania za zaangażowanie, wzorowe wypełnianie mandatowych zadań i wspólną służbę na misji skierował do żołnierzy dowódca VII zmiany kmdr ppor. pil. Mariusz Konopka. Od tygodnia zadania mandatowe w ramach PKW Irnini nad Morzem Śródziemnym wypełnia VIII zmiana PKW pod dowództwem kmdr. por. pil. Sebastiana Raka z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego. Zespół lotniczy kontyngentu tworzą żołnierze 44. Bazy Lotnictwa Morskiego z Siemirowic. Podstawowym środkiem PKW EU SOPHIA jest samolot patrolowo – rozpoznawczy M28B 1R Bryza z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego.

* * *

W maju 2015 roku Rada Unii Europejskiej ustanowiła misję EUNAVFOR MED której celem było rozbijanie przemytu migrantów i handlu ludźmi w centralnej części Morza Śródziemnego. We wrześniu 2015 roku, dwa miesiące po oficjalnym rozpoczęciu, misja otrzymała nazwę Sophia. W drugiej połowie 2017 roku Dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej otrzymał zadanie sformowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego EU SOPHIA, który miał działać w ramach operacji wojskowej UE. Bazą, sformowanego w styczniu 2018 roku, kontyngentu stała się baza NATO Sigonella, położona na Sycylii, 15 km na zachód od Katanii. 12 lutego 2018 roku, na lotnisku 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach odbyła się uroczystość pożegnania I zmiany PKW EU SOPHIA. Zadania PKW EU SOPHIA obejmowały działania zmierzające do ograniczenia nielegalnego przemytu ludzi i towarów do Europy oraz wspierania morskich sił bezpieczeństwa Libii w szkoleniu i realizacji działań na rzecz ograniczenia nielegalnej imigracji. 31 marca 2020 roku Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o zakończeniu operacji EUNAVFOR MED SOPHIA i rozpoczęciu z dniem 1 kwietnia 2020 roku operacji EUNAFOR MED IRINI (z gr. pokój). Pełniąca misję na teatrze działań IV zmiana PKW EU SOPHIA z dniem 1 kwietnia 2020 roku przejęła zadania mandatowe operacji EUNAFOR MED IRINI, stając się I zmianą PKW EU IRINI. Głównym zadaniem misji jest wdrożenie embarga na broń ONZ, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2292, zapobieganie nielegalnemu wywozowi z Libii ropy naftowej oraz zapewnianie wsparcia w tworzeniu zdolności i szkoleniu libijskiej straży przybrzeżnej i marynarki wojennej, w zadaniach związanych z egzekwowaniem prawa na morzu. Celem operacji jest także zakłócanie modelu działalności sieci przemytu ludzi i handlu ludźmi, zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza, rezolucjami RB ONZ oraz międzynarodowym prawem praw człowieka. Siedzibą główną dowodzącego operacją jest Rzym.

Źródo: Wojsko Polskie

Przeczytj też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *