MUR, ALE Historia Wojska Polskiego – III edycja konkursu MON

Print Friendly, PDF & Email

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w III edycji konkursu pod hasłem „Mur, ale historia Wojska Polskiego”. Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne i mural. Na ich realizację MON zaplanowało w sumie 1.500.000 zł.

Dzięki inicjatywie Ministerstwa Obrony Narodowej  w ciągu ostatnich 3 lat powstało blisko 100 prac. W setną rocznicę Bitwy Warszawskiej MON zorganizowało pierwszy konkurs „Historyczny mural – 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy”. Uczcił on pamięć bohaterów wojny polsko-bolszewickiej. Kolejne edycje konkursu „Mur, ale historia Wojska Polskiego” są hołdem dla żołnierzy i bohaterów walczących o niepodległość Polski. Wszystkie murale wraz z opisem można obejrzeć w wersji cyfrowej, w publikacji Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, ze spisem miejscowości, w których powstały murale.  

Jaki mural?

Mural, powinien mieć co najmniej 3 metry szerokości i 3 metry wysokości. Musi zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokument potwierdzający, że wnioskodawca ma prawo przez co najmniej 5 lat do korzystania z powierzchni, na której powstanie mural. Powierzchnia ta powinna znajdować się w przestrzeni publicznej i otoczeniu godnym upamiętnienia bohaterów. Na muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Wnioski o dofinasowanie powinny zawierać m.in. opis planowanych działań patriotyczno-edukacyjnych, takich jak np. uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, koncertem itp.

Jaka historia?

Lokalne społeczności mogą na muralu upamiętnić swoich miejscowych bohaterów walk o niepodległość, a także współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego. Mural może przedstawiać ważne dokonania polskiego wojska i żołnierskich pokoleń, od średniowiecza po współczesność. Tematem muralu mogą być słynni dowódcy, sceny bitew, lokalne jednostki wojskowe, a także wydarzenia lub postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie państwa polskiego, na walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Mural może przedstawiać żołnierzy różnych rodzajów Sił Zbrojnych RP.

Kto? 

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy z nich może złożyć maksymalnie 2 oferty.

Kiedy? 

Wnioski należy składać do 15 maja 2023 r. Realizacja zadań planowana jest od 30 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

Źródło: Wojsko Polskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *