Szkolenie Okrętowej Grupy Zadaniowej 8.FOW

Print Friendly, PDF & Email
Źródło: wojsko-polskie.pl
Źródło: wojsko-polskie.pl

Doskonalenie procedur łączności, manewrowanie w szykach, obrona przeciwminowa, udzielanie pomocy uszkodzonej jednostce, a także zaawansowane ćwiczenia ratownicze z udziałem śmigłowca to główne przedsięwzięcia zrealizowane przez Okrętową Grupę Zadaniową z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, w ostatnim okresie.

“Kilka, a właściwie kilkanaście ostatnich dni to okres wytężonej pracy załóg okrętów oraz sztabu kierującego ćwiczeniami z pokładu ORP Kontradmirał X. Czernicki. Cieszę się, że udało się zrealizować wszystkie zadania postawione przez przełożonych, a czas na morzu wykorzystać do podniesienia poziomu wyszkolenia załóg oraz zgrania jednostek różnych typów. Okręty 8. Flotylli Obrony Wybrzeża regularnie biorą udział w dużych międzynarodowych ćwiczeniach, dlatego manewry w ramach Okrętowej Grupy Zadaniowej pozwalają przygotować się do tego typu działań i przećwiczyć obowiązujące podczas nich procedury.” – komandor podporucznik Bartłomiej Radwański, dowodzący szkoleniem Okrętowej Grupy Zadaniowej.

Istotą szkolenia Okrętowej Grupy Zadaniowej jest zgrywanie i współdziałanie wydzielonych sił z poszczególnych dywizjonów wchodzących w skład Flotylli. Ćwiczenia tego typu pełnią również inną funkcję. Demonstrują obecność Marynarki Wojennej na Bałtyku i jej gotowość do działania, co można uznać za gwarancję bezpieczeństwa żeglugi. Jednostki w trakcie manewrów wykonują wszystkie możliwe zadania, do których realizacji stworzona została Okrętowa Grupa Zadaniowa. Zarówno te charakterystyczne dla danego typu okrętów jak i zespołowe, gdzie wszystkie okręty, bez względu na swoje przeznaczenie, działają wspólnie. Ćwiczenia w zespole okrętów pozwalają stale podnosić poziom wyszkolenia sił 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, co przekłada się w prostej linii na zabezpieczenie interesów państwa na morzu. Obecnie od bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych, zależy bowiem stabilny rozwój gospodarki morskiej. Przez porty transportowany jest coraz większy procent międzynarodowej wymiany handlowej.

Źródło: wojsko-polskie.pl
Źródło: wojsko-polskie.pl

Źródło: wojsko-polskie.pl

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *