Prace na rzecz bezpieczeństwa żeglugi

Print Friendly, PDF & Email
Prace na rzecz bezpieczeństwa żeglugi - 3.FO. / Zdjęcie: Załoga ORP
Prace na rzecz bezpieczeństwa żeglugi – 3.FO. / Zdjęcie: Załoga ORP

Od poniedziałku, 20 lipca, służby hydrograficzne 3. Flotylli Okrętów prowadzą prace batymetryczne. Zadania realizowane przez okręt hydrograficzny ORP Heweliusz są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa żeglugi na morskich akwenach Bałtyku. Prace sondażowe potrwają do końca tygodnia.

W trakcie wyjścia okrętu na morze, ORP Heweliusz realizuje prace hydrograficzne. Na akwenie Bałtyku Południowego prowadzony jest sondaż batymetryczny, pomiary hydrologiczne oraz weryfikacja znalezionych obiektów podwodnych takich jak wraki oraz inne przeszkody nawigacyjne. Podczas pomiarów załoga okrętu wykorzystuje echosondy, miernik prędkości dźwięku w wodzie a także sonar holowany i pojazd podwodny. Zebrane dane przekazane zostaną do Biura Hydrograficznego MW i znajdą odzwierciedlenie na mapach morskich oraz innych wydawnictwach nautycznych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi podczas prowadzenia nawigacji na morzu.

Pomiary hydrograficzne należą do podstawowych zadań nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia działań sił Marynarki Wojennej. Zadania te realizują siły Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW. Stawianie pływającego oznakowania nawigacyjnego, pomiary głębokości i trałowanie akustyczne na potrzeby międzynarodowych ćwiczeń, kontrola czystości dna niezbędna dla działań operacyjnych okrętów podwodnych, czy wytyczanie morskich szlaków komunikacyjnych to tylko wybrane zadania wsparcia sił MW i zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi jakie wykonują okręty hydrograficzne.

Prace realizowane przez załogę okrętu ORP Heweliusz bezpośrednio przyczyniają się do zachowania bezpieczeństwa żeglugi na Bałtyku.

***

Służby hydrograficzne to jedno z najważniejszych ogniw w systemie zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi. To dzięki ich pracy powstają mapy morskie, locje, wiadomości żeglarskie, ostrzeżenia nawigacyjne i stawiane jest oznakowanie nawigacyjne. Polska posiada własne służby hydrograficzne od 100 lat, obecnie jest to głównie Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (BHMW) oraz Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW (DZH MW).

W skład Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej wchodzą okręty ORP Arctowski, ORP Heweliusz, żaglowiec szkolny ORP Iskra, kutry i motorówki hydrograficzne oraz pododdziały zabezpieczenia radionawigacyjnego, topogeodezyjnego i transportowego. Dywizjon wykonuje zadania z zakresu nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia działań sił Marynarki Wojennej zgodnie ze standardami NATO i Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO) oraz w ścisłej współpracy z Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej. Ponadto DZH MW bierze udział w procesie szkolenia morskiego słuchaczy Akademii Marynarki Wojennej.

Źródło: wojskopolskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *