ORP Gen. T. Kościuszko dołączył do SNMG1

Print Friendly, PDF & Email
ORP Kościuszko. / Zdjęcie: Marynarka Wojenna RP
ORP Kościuszko. / Zdjęcie: Marynarka Wojenna RP

W holenderskim porcie Den Helder, Holandia przekazała Niemcom dowodzenie Stałym Zespołem Okrętów NATO Grupa 1 – SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1). Tym samym fregata rakietowa ORP Gen. T. Kościuszko oficjalnie dołączyła do elitarnego zespołu fregat i niszczycieli Sojuszu Północnoatlantyckiego – SNMG1.

Po półrocznym dowodzeniu jednym z czterech zespołów okrętów Sojuszu Północnoatlantyckiego, utrzymywanych na morzu w stałej rotacyjnej służbie, commodore Jeanette Morang z Królewskiej Marynarki Wojennej Holandii przekazała dowodzenie SNMG1 Rear-Admiral Thorsten Marx z niemieckiej marynarki wojennej.

Dla załogi fregaty rakietowej ORP Gen. T. Kościuszko, tworzącej Polski Kontyngent Wojskowy ta uroczystość miała wymiar symboliczny. Od tego dnia bowiem polski okręt oficjalnie dołączył do natowskiego zespołu okrętów SNMG1, na którym spoczywa obowiązek dbania o bezpieczeństwo szlaków żeglugowych na Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym, Morzu Norweskim, Morzu Śródziemnym oraz we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego.

Oprócz polskiej jednostki SNMG1 aktualnie tworzą: niemiecka fregata FGS Mecklenburg-Vorpommern (okręt flagowy) oraz francuska fregata FS Aquitaine.

Zespołem dowodzi niemiecki Rear-Admiral Thorsten Marx.

Fakt, że polski okręt, który będzie zdolny przez poł roku współdziałać z dala od macierzystego Portu Wojennego Gdynia w najlepiej wyszkolonym międzynarodowym zespole uderzeniowym tego rodzaju na świecie, ma dla Polski znaczenie niebagatelne. Daje możliwość zaprezentowania polskiej Marynarki Wojennej, jako dobrze przygotowanego i efektywnego partnera NATO oraz jest jednym z elementów wywiązywania się z sojuszniczych obowiązków, a zarazem prezentowania sił i możliwości sojuszu do realizacji zadań na akwenach odpowiedzialności.

ORP Kościuszko. / Zdjęcie: Marynarka Wojenna RP
ORP Kościuszko. / Zdjęcie: Marynarka Wojenna RP

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 22 grudnia 2022 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w składzie Stałego Zespołu Morskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Grupa 1 w działaniach na Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym, Morzu Norweskim, Morzu Śródziemnym oraz we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. Polski Kontyngent Wojskowy Kościuszko będzie operował w składzie SNMG1.

Główne zadania całego zespołu to przede wszystkim monitorowanie ważnych, strategicznych szlaków żeglugowych, celem zapewnienia swobodnego przepływu surowców do krajów europejskich.

***

SNMG-1 to jeden z dwóch stałych zespołów okrętowych Sojuszu Północnoatlantyckiego, w których skład wchodzą wyselekcjonowane niszczyciele i fregaty państw członkowskich. Szkielet zespołu stanowią jednostki z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii, do których cyklicznie dołączają okręty z Belgii, Danii, Portugalii, Hiszpanii i Polski. SNMG-1 prowadzi ćwiczenia zarówno w składzie zespołu jak i z okrętami sił morskich państw członkowskich NATO i Partnerstwa dla Pokoju. Wielonarodowy elitarny zespół utrzymywany jest w najwyższym stopniu gotowości bojowej i przeznaczony jest do natychmiastowego reagowania w sytuacjach kryzysowych, operacjach pokojowych i w wypadku wojny. Okręty operują na Atlantyku oraz na wszystkich akwenach europejskich i są najlepiej wyszkolonym międzynarodowym zespołem uderzeniowym tego rodzaju na świecie. Wypełniając swoje zadania w morzu okręty monitorują żeglugę, kontrolują podejrzane jednostki, prowadzą akcje blokadowe oraz ewakuują zagrożoną ludność, a także stanowią bazę dla piechoty morskiej i jednostek specjalnych wykonujących zadania w głębi lądu.

Fregata rakietowa ORP Gen. T. Kościuszko to jednostka przeznaczona głównie do osłony transportu morskiego, monitoringu żeglugi, operacji wymuszania pokoju, działań stabilizacyjnych i bojowych. Posiada silne uzbrojenie przeciw okrętom podwodnym opierające się na systemach wykrywania i jednych z najnowocześniejszych na świecie torped typu MU-90. Jego system obrony przeciwlotniczej opiera się na rakietach typu Standard SM-1. Operujące z pokładu fregaty śmigłowiec SH-2G znacznie poszerza możliwości w zakresie walki z okrętami podwodnymi, a także w patrolowaniu akwenów morskich, walce z piractwem, terroryzmem oraz nielegalnym przemytem. Okręt posiada także możliwości rażenia celów nawodnych i prowadzenia działań walki radioelektronicznej.

Zaokrętowany na pokładzie polskiej fregaty śmigłowiec SH-2G jest przeznaczony do prowadzenia rozpoznania, wykrywania i identyfikacji jednostek nawodnych, poszukiwania, śledzenia i niszczenia okrętów podwodnych a także działań poszukiwawczo–ratowniczych i logistycznych. Jego wyposażenie stanowi radar obserwacji obiektów nawodnych oraz systemy wykrywania okrętów podwodnych: wyrzucane pławy radiohydroakustyczne i detektor anomalii magnetycznych. Maszynę tą przystosowano także do prowadzenia ognia z pokładowej broni strzeleckiej oraz przenoszenia torpedy MU-90 Impact.

Sojusz Północnoatlantycki utrzymuje w stałej rotacyjnej służbie cztery zespoły okrętów. Dwa z nich to zespoły fregat, dwa kolejne to zespoły sił przeciwminowych. Zadaniem tych wielonarodowych zespołów okrętów jest demonstrowanie solidarności członków sojuszu oraz realizacja jednego z najważniejszych zadań obronnych – zapewnienie bezpieczeństwa strategicznych morskich szlaków komunikacyjnych. W sytuacji kryzysowej państwa NATO nie mogą dopuścić do sparaliżowania transportu morskiego ponieważ to głównie tą drogą do zagrożonego kraju trafia pomoc humanitarna, surowce, paliwa oraz wsparcie bojowe. Zespoły okrętowe należą do najbardziej efektywnych elementów tzw. sił odpowiedzi – nie potrzebują budowy osobnej bazy logistycznej, przenoszą silne i zróżnicowane uzbrojenie, mogą prowadzić akcje embarga, kontroli żeglugi, osłony jednostek z dostawami humanitarnymi, ewakuować zagrożoną ludność. Mogą również stanowić bazę dla jednostek specjalnych czy piechoty morskiej wykonującej zadania w głębi lądu. Większość czasu zespoły te spędzają w morzu między innymi zgrywając współdziałanie wchodzących w ich skład okrętów oraz uczestnicząc w manewrach z marynarkami państw członkowskich i partnerskich NATO. W sytuacji kryzysowej niemal z marszu mogą być skierowane do realizacji zadań praktycznie w dowolnym rejonie globu.

Marynarka Wojenna RP cyklicznie wydziela również siły do operującego głównie na Bałtyku, Morzu Północnym i Atlantyku Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej Grupa 1 (SNMCMG1).

Źródło: wojsko-polskie.pl

Przeczytaj też:

Rosyjskie okręty wojenne z bronią nuklearną

Chiński okręt badawczy wpłynął na wody terytorialne Japonii

Uroczystość pierwszego podniesienia bandery wojennej na ORP Mewa

Pakistan ma rozpocząć międzynarodowe ćwiczenia Aman 2023

Nowa chińska torpeda o napędzie atomowym miałaby zasięg 10 000 kilometrów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *