29. rocznica utworzenia 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo – Minowych

Print Friendly, PDF & Email
Dywizjon Okrętów Transportowo - Minowych
Dywizjon Okrętów Transportowo – Minowych

Stawianie zagród minowych, transport drogą morską żołnierzy i techniki wojskowej, a także pełnienie roli okrętu dowodzenia siłami obrony przeciwminowej w narodowych oraz sojuszniczych zespołach okrętów to główne zadania realizowane przez okręty 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo – Minowych. W środę, 14 lipca obchodzona jest 29. rocznica utworzenia jednostki.

“Rocznica utworzenia jednostki jest to szczególna okazja do uczczenia jej historii i tradycji oraz pamięci ludzi, którzy w niej służyli, a także uhonorowania tych, którzy współcześnie poświęcają znaczną część swojego życia trudnej i odpowiedzialnej służbie. […] Dziękując Wam za dotychczasowy trud i zaangażowanie, jestem jednocześnie przekonany, że tak jak do tej pory będziemy wspólną pracą utrwalać wysoką pozycję dywizjonu wśród jednostek Wojska Polskiego, a szczególnie wśród jednostek Marynarki Wojennej i 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Z okazji Święta Jednostki, całemu jej stanowi osobowemu, rodzinom oraz wszystkim związanym z jej historią na przestrzeni lat składam najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności w służbie i życiu prywatnym.” – dowódca dywizjonu komandor porucznik Marek Obrębski 

***

2. Dywizjon Okrętów Transportowo – Minowych jest oddziałem taktycznym 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu przeznaczonym do stawiania zagród minowych oraz transportu drogą morską wojsk i sprzętu technicznego. Okręty dywizjonu posiadają możliwości załadunku oraz wyładunku techniki wojskowej zarówno w porcie, jak i na nieuzbrojonym brzegu. 

Początki dywizjonu sięgają lat 50. ubiegłego wieku. Rozkazem Ministra Obrony Narodowej Nr 060/org. z 7 lipca 1951 r. powołano Flotyllę Środków Desantowych. Po zmianach organizacyjno-etatowych w Siłach Zbrojnych w 1965 roku zorganizowana zostaje wywodzącą się z Flotylli Środków Desantowych. Jednostka sukcesywnie wyposażana była w nowe kutry oraz okręty desantowe polskiej produkcji. W szczytowym okresie brygada liczyła: okręt dowodzenia, 22 okręty desantowe średnie oraz 18 kutrów desantowych. W 1977 roku w skład BOD wszedł 1 Dywizjon Saperów Morskich- jednostka brzegowa, której zadania polegały na wykonywaniu przejść w inżynieryjno-minowych zaporach przeciwnika w rejonie przybrzeżnym i na plażach. 

W 1987 roku dywizjon przedyslokowano do Dziwnowa, a następnie w 1993 roku przeformowano w 4 Batalion Minowania MW. Na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Gen. WP Nr 073/org. z 12 lipca 1990 r. jednostkę przeformowano na 2. Brygadę Okrętów Transportowo-Minowych. Dwa lata później, 14 lipca 1992 r., rozkazem Dowódcy MW Nr 069 Brygadę przeformowano w 2. Dywizjon Okrętów Transportowo- Minowych.  Zgodnie z Decyzją MON nr 94 z 10 lipca 2020 r. doroczne Święto 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo – Minowych zostało ustanowione na dzień 14 lipca.

Źródło: wojsko-polskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *