Rozpoczęcie projektu LIFE-SEADETECT kierowanego przez Naval Group na rzecz ochrony waleni

W ramach programu LIFE1 finansowanego przez Unię Europejską na rzecz środowiska i klimatu, Naval Group zbudowała i prowadzi projekt SEADETECT mający na celu opracowanie zautomatyzowanego systemu wykrywania ssaków morskich w celu zapobiegania kolizjom między statkami a waleniami.

Ten czteroletni projekt skupia dziesięciu partnerów z trzech krajów europejskich: Belgii, Francji i Włoch. Zaangażowanie Naval Group w ten projekt jest częścią chęci wzmocnienia dynamiki ochrony środowiska w ramach jej działalności.

Radzenie sobie ze skutkami ruchu morskiego: pilna potrzeba różnorodności biologicznej

Dziś gospodarka światowa opiera się głównie na ruchu morskim, który stanowi 80% światowego handlu pod względem wielkości i 70% pod względem wartości. Ten intensywny ruch obejmuje coraz większą liczbę statków poruszających się po morzach i oceanach świata, co zwiększa ryzyko kolizji z waleniami.

Spośród 80 gatunków waleni na świecie, jedną czwartą uważa się za „zagrożone”, a 10% za „zagrożone”2 . Wdrażanie rozwiązań chroniących je przed stale rosnącym komercyjnym ruchem morskim staje się pilną sprawą dla bioróżnorodności.

W obliczu tej sytuacji Naval Group i jej europejscy partnerzy pracują wspólnie nad opracowaniem nowego rozwiązania, które powinno umożliwić statkom wyposażonym w system SEADETECT ograniczenie kolizji z waleniami o 80%.

SEADETECT – Nowe zautomatyzowane rozwiązanie zapobiegające kolizjom

Kolizje często wynikają z połączenia 3 czynników: zdolności wykrywania, czasu reakcji załogi oraz czasu potrzebnego na manewrowanie statkiem, który zależy od jego wielkości, prędkości i stanu morza.

Celem SEADETECT jest dostarczenie konkretnego i wydajnego rozwiązania do autonomicznego wykrywania waleni, ale także przeszkód lub obiektów pływających, takich jak kontenery, w celu zapobiegania kolizjom ze statkami. Rozwiązanie to, dzięki wysokowydajnemu systemowi fuzji i przetwarzania danych, pozwoli na wykrycie w czasie rzeczywistym obiektu o długości 2 metrów na powierzchni z odległości 1 km, w dzień i w nocy, nawet w skomplikowanych warunkach morskich (silne stany morskie lub złe warunki pogodowe).

Projekt składa się z trzech systemów:

  • system instalowany na dużych statkach dostarczający w czasie rzeczywistym alerty na pokładzie o wykryciu niezidentyfikowanych obiektów pływających, zwłaszcza ssaków morskich;
  • sieć pasywnych boi monitorujących akustycznie, które będą wykrywać i triangulować pozycję waleni w czasie rzeczywistym;
  • wspólne oprogramowanie do wykrywania zasilane uzyskanymi wykryciami w celu informowania wyposażonych statków o ryzyku kolizji.

Aby osiągnąć ten cel, Naval Group i jej spółka zależna Sirehna, jako koordynatorzy projektu, wykorzystują swoje doświadczenie w percepcji, monitorowaniu i scalaniu danych, sztucznej inteligencji i wojnie asymetrycznej.

System SEADETECT zaoferuje zatem rozwiązanie zmniejszające rosnący problem kolizji na morzu, z korzyścią dla środowiska, bezpieczeństwa morskiego i ochrony waleni.

Projekt obejmuje następujących partnerów:

  • Francja: Sirehna, NexVision, Quiet-Oceans, Greenov, Onera, Diades Marine, Bureau Veritas, La Méridionale, Naval Group;
  • Belgia: Imec (Uniwersytet w Gandawie), Królewski Belgijski Instytut Nauk Przyrodniczych; 
  • Włochy: Tetyda.

SEADETECT – Na okrętach wojennych

System ten może być również wykorzystywany na okrętach wojennych zarówno nawodnych jak i podwodnych. Wielokrotnie zdarzały się już przecież sytuacje iż te właśnie okręty ulegały kolizji ze statkami handlowymi oraz innymi okrętami wojennymi. Dotyczy to zarwno okrętów nawodnych jak i okrętów podwodnych.

Okręty wojenne odbywają szereg patroli, ćwiczeń, manewrów morskich używają sonarów i tym bardziej powinno się zwrócić uwagę czy w tym rejonie nie ma właśnie waleni, które są bardzo wrażliwe na urządzenia używane na okrętach wojennych.

Wyposażenie jak największej ilości okrętów w ten system może przyczynić się do większej ochrony waleni. Tym bardziej iż ruch morski z roku na rok stale się zwiększa. Walenie w konfrontacji ze statkami nie mają żadnych szans dlatego należy do minimum ograniczyć ingerencje w ich środowisko i chronić je.

——————–

1 Program LIFE jest instrumentem finansowym Komisji Europejskiej przeznaczonym na wspieranie innowacyjnych projektów prywatnych i publicznych w dziedzinie środowiska i klimatu.

2 Kryteria z czerwonej listy IUCN

Źródło: Naval Group

Przeczytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *