Northern Challenge 2022

W piątek 7 października, zakończyło się międzynarodowe ćwiczenie organizowane przez Islandzką Straż Przybrzeżną pk. Northern Challenge 2022. W ćwiczeniu corocznie wzięli udział żołnierze 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

W tegorocznej edycji ćwiczenia „Northern Challenge 2022” Siły Zbrojne RP reprezentowane były po raz kolejny przez Nurków Minerów 12 i 13 Dywizjonu Trałowców. Po raz pierwszy towarzyszył im mobilny zespół rozminowania z 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. W ćwiczeniu wzięło udział 30 zespołów EOD (ang. Explosive Ordnance Disposal), specjaliści w zakresie rozpoznania oraz przedstawiciele amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego (FBI), w sumie ok. 400 osób z 15 państw członkowskich NATO.

Northern Challenge 2022 to międzynarodowe ćwiczenie pododdziałów EOD na co dzień zajmujących się rozpoznaniem, identyfikacją oraz neutralizacją zagrożeń pochodzących od przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Celem tego ćwiczenia był trening w zakresie działania specjalistycznych pododdziałów rozminowania w oparciu o realne zdarzenia terrorystyczne z użyciem przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych IED (ang. improvised explosive device) w środowisku morskim oraz na lądzie.

Podczas ćwiczenia uczestnicy realizowali dwa lub trzy zadania w ciągu doby, które różniły się poziomem trudności. W trakcie pierwszych dni ćwiczenia unieszkodliwiano improwizowane urządzenia wybuchowe składające się z kilku komponentów, następnie zespoły zmagały się z zaawansowanymi technologicznie IED. Zadania realizowane były w oparciu o infrastrukturę lotniska w Keflaviku oraz sąsiadujące porty handlowe i rybackie.

***

Podczas udziału w ćwiczeniu Northern Challenge 2022 żołnierze 12 i 13 Dywizjonu Trałowców doskonalili umiejętności w zakresie przyjętych procedur zgodnie z dokumentami standaryzacyjnymi NATO, wymienili się doświadczeniami oraz nawiązali międzynarodowe kontakty celem dalszej współpracy. Żołnierze oprócz wiedzy i doświadczenia wykorzystywali specjalistyczny sprzęt, który zapewnia im bezpieczne i prawidłowe wykonanie zadania, są to m.in.: roboty saperskie, kombinezony przeciwwybuchowe, sprzęt nurkowy, wykrywacze metali, rentgeny czy zestawy pirotechniczne.

Źródło: wojsko-polskie.pl

Przeczytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *