Tagged: typ Kormoran II

Wodowanie ORP Jaskółka. / Zdjęcier: Robert Rozmus | Zawsze Pomorze 0

ORP Jaskółka zwodowana

W gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding 26 czerwca odbyła się uroczystość chrztu i wodowania czwartego niszczyciela min typu Kormo­ran II. Jednostka będzie nosiła nazwę Jaskółka i numer burtowy 604. Po zwodowaniu rozpoczną się prace wykończeniowe, a po ich zakończeniu...