Współpraca 8 FOW z siłami 16 DZ w ramach ćwiczenia ZALEW-23

16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana z Olsztyna realizuje w bieżącym tygodniu ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. ZALEW-23. Głównym celem ćwiczenia jest demonstracja zdolności największego związku taktycznego północno-wschodniej Polski do odpowiedzi na zagrożenia o charakterze militarnym...