Święto 43. Bazy Lotnictwa Morskiego i Dywizjonu Okrętów Bojowych

W sobotę 30 września, odbyły się uroczyste obchody święta 43. Bazy Lotnictwa Morskiego i Dywizjonu Okrętów Bojowych połączone z dniem otwartym jednostki.

Miłośnicy lotnictwa Morskiego i okrętów z pewnością byli zadowoleni atrakcjami jakie przygotowały 43. Baza Lotnictwa Morskiego im. kmdr. por. pil. Edward Szystowskiego i Dywizjon Okrętów Bojowych. Uroczystość rozpoczęła się 30 września zbiórką pododdziałów przy Okręcie Muzeum ORP Błyskawica na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Po uroczystym apelu rozpoczął się Piknik Marynarski na który jednostki przygotowały dynamiczny pokaz sprzętu i wyszkolenia żołnierzy; zobaczyć można było m. in. przelot statków powietrznych eksploatowanych przez Oksywską bazę lotnictwa morskiego oraz przejście okrętów dywizjonu Okrętów Bojowych. Obejrzeć można było trównież wyposażenie jakim dysponują obydwie jednostki. 

43. Baza Lotnictwa Morskiego powstała w styczniu 2011 roku. Sformowano ją w oparciu o jednostki stacjonujące na lotnisku w Gdyni Babich Dołach w latach 2003-2010: 43. Bazę Lotniczą MW i 28. Pucką Eskadrę Lotniczą. Do jej głównych zadań należy zwalczanie okrętów podwodnych samodzielnie oraz we współpracy z okrętami, rozpoznanie jednostek nawodnych i wskazywanie celów okrętom, zabezpieczenie polskiej strefy poszukiwania i ratownictwa na Bałtyku oraz transport ludzi i sprzętu. Na wyposażeniu bazy znajdują się śmigłowce pokładowe SH-2G, śmigłowce ratownicze W-3WARM Anakonda, samoloty transportowe An-28TD / M28B oraz śmigłowce Mi-2. 

Jednostka, której patronem jest kmdr. por. pil. Edward Stanisław Szystowski – dowódca przedwojennego Morskiego Dywizjonu Lotniczego i współtwórca lotnictwa morskiego posiada także nazwę wyróżniającą „Oksywska”. Data jej święta związana jest z patronem nieistniejącej już 43. Bazy Lotniczej MW, komandorem ppor. Zygmuntem Horydem, który dowodząc batalionem marynarzy poległ w dniu 12 września 1939 roku w rejonie miejscowości Mosty. Baza kultywuje dziedzictwo następujących jednostek:
·         Morskiego Dywizjonu Lotniczego (1920-1939);

·         Eskadry Myśliwskiej 30. Pułku Lotniczego Marynarki Wojennej (1950-1951);

·         30. Pułku Lotniczego Marynarki Wojennej (1951-1952);

·         34. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Marynarki Wojennej (1952-1994);

·         18. Eskadry Mieszanej Lotnictwa Marynarki Wojennej (1959-1966);

·         18. Eskadry Lotnictwa Łącznikowego Marynarki Wojennej (1966-1991);

·         18. Eskadry Lotnictwa Ratowniczo-Łącznikowego Marynarki Wojennej (1991-1994);

·         1. Puckiego Dywizjonu Lotniczego Marynarki Wojennej (1995-2003) 

·         3. Batalionu Zabezpieczenia (1995-2003);

·         28. Puckiej Eskadry Lotniczej (2003-2010);

·         43. Bazy Lotniczej MW (2003-2010).

* * *

W skład Dywizjonu Okrętów Bojowych wchodzą dwie fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry, trzy okręty rakietowe typu Orkan oraz korwety: zwalczania okrętów podwodnych i patrolowa.  Zadania do jakich są przeznaczone to m.in. wykonywanie pojedynczych i zespołowych uderzeń rakietowych na okręty nawodne i statki przeciwnika, zwalczanie sił napadu powietrznego przeciwnika, osłona przeciwokrętowa własnych okrętów nawodnych i statków, osłona przeciwlotnicza własnych okrętów nawodnych i statków oraz patrolowanie, ochrona własnych szlaków komunikacyjnych i wyznaczonych rejonów oraz poszukiwanie i zwalczanie okrętów podwodnych.

W dobie zagrożenia terrorystycznego, nowym zadaniem, przed którym stoją siły dywizjonu, jest zapewnienie ochrony okrętom i statkom biorącym udział w konwojach. Okręty dywizjonu mogą również wymuszać przestrzeganie embarga nałożonego przez organizacje międzynarodowe, organizować ewakuację ludzi z rejonów objętych walkami, brać udział w misjach stabilizacyjnych na obszarach objętych konfliktami, prowadzić szeroko rozumiane operacje humanitarne (zarówno samodzielnie, jak i we współdziałaniu z innymi okrętami i rodzajami sił zbrojnych) oraz brać udział w akcjach likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof technicznych.

Szczególnym przeznaczeniem okrętów dOB jest eskorta szybkich konwojów lub statyczne patrolowanie. Okręty podwodne muszą być wykrywane, klasyfikowane, śledzone, atakowane i niszczone z maksymalnej odległości. Zadania takie fregaty rakietowe i korweta ZOP mogą wykonywać samodzielnie oraz w składzie zespołu, przy współpracy ze śmigłowcami i samolotami. Są również w stanie pełnić dalekie i bliskie dozory, połączone z przeprowadzaniem akcji abordażowych, a także mogą występować jako okręty flagowe zespołów uderzeniowych.

Źródło: Wojsko Polskie

Przeczytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *