Praktyki morskie pod żaglami

Print Friendly, PDF & Email

Najbliższe miesiące podchorążowie dwóch najmłodszych roczników Akademii Marynarki Wojennej spędzą pod żaglami ORP Iskra. W poniedziałek (29 czerwca) okręt wyszedł z Portu Wojennego Gdynia. Na jego pokładzie znajduje się 29 studentów wojskowych pierwszego roku nawigacji odbywających praktykę marynarską. Pod koniec lipca zmienią ich podchorążowie II roku studiów, którzy z kolei odbędą praktykę nawigacyjno-astronomiczną. Powrót okrętu do PW Gdynia przewidywany jest na drugą połowę września.

ORP Iskra / Zdjęcie: st. chor. sztab. mar. Piotr Leoniak / 3.FO
ORP Iskra / Zdjęcie: st. chor. sztab. mar. Piotr Leoniak / 3.FO

Tegoroczna praktyka na pokładzie okrętu szkolnego ORP Iskra odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym udział wezmą najmłodsi studenci wojskowi, dla których to pierwszy tak długi rejs. Okręt będzie operował w akwenie Morza Bałtyckiego i odwiedzi kilka polskich portów. Podchorążych czekają wielogodzinne zajęcia wynikające z programu praktyki. Przed nimi nauka podstaw rzemiosła marynarskiego. Muszą poznać organizację życia na okręcie, nauczyć się przepisów i zasad poruszania się na pokładzie, obsługi takielunku żaglowca, będą trzymali wachty morskie i służby. To nie wszystko. Program praktyki przewiduje jeszcze takie zagadnienia jak: wiedza okrętowa i znajomość okrętu. Innymi słowy będą musieli sobie przyswoić także omasztowanie, olinowanie, ożaglowanie (w tym ich specyficzne nazewnictwo), rozmieszczenie pomieszczeń oraz sprzętu ppoż. i obrony przeciwawaryjnej okrętu. Innym wymaganym elementem praktyki marynarskiej jest opanowanie posługiwania się indywidualnymi i zbiorowymi środkami ratunkowymi. Oczywiście podchorążowie, jako integralna część załogi okrętu, będą także uczestniczyć we wszystkich alarmach i ćwiczeniach ogólnookrętowych. To początek ich morskiej drogi, którą za kilka lat zwieńczy promocja oficerska i stopień podporucznika marynarki wojennej.

Pod koniec lipca nastąpi wymiana podchorążych i rozpocznie się drugi etap rejsu. Zaokrętowanych zostanie 26 podchorążych II roku studiów nawigacji oraz 2 podchorążych IV roku, którzy swoją praktykę odbędą w charakterze instruktorów wspierających kadrę dydaktyczną Katedry Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej. Ten etap rejsu to już wyższy stopień wtajemniczenia, a mianowicie praktyka nawigacyjno-astronomiczna.

Założona trasa rejsu przewiduje opłynięcie Bałtyku oraz wyjście na Morze Północne. Tym samym okręt dwukrotnie przejdzie przez niezwykle atrakcyjny pod względem nawigacyjnym rejon Cieśnin Bałtyckich. Odwiedzając Szczecin i Świnoujście podchorążowie zapoznają się z locją toru wodnego łączącego te dwa porty. Załoga szkolna doskonalić będzie praktyczne wykorzystanie umiejętności nabytych w murach uczelni. Zapoznają się z warunkami nawigacyjno-hydrograficznymi i hydrologiczno-meteorologicznymi panującymi w akwenach objętych planem rejsu i będą pogłębiać wiedzę m.in. z zakresu nawigacji, astronawigacji, radionawigacji, hydrometeorologii oraz z obsługi urządzeń i systemów nawigacyjnych. Osiągnięcia podchorążych ocenione zostaną przez kadrę dydaktyczną Akademii oraz oficerów wachtowych ORP Iskra. Jedną z umiejętności, którą podchorążowie nabyli w ławach szkolnych, jest określanie pozycji okrętu za pomocą pomiarów wysokości ciał niebieskich. Jeśli pogoda dopisze będą mogli zweryfikować tę wiedzę w praktyce.

W programie studiów Akademii Marynarki Wojennej każdy rok kończy się praktykami. Jeszcze zanim rozpoczną się studia przyszli podchorążowie przechodzą szkolenie „unitarne”, podczas którego uczą się regulaminów, musztry, zasad bezpieczeństwa, posługiwania się bronią i sprzętem wojskowym oraz uczestniczą w swym pierwszym rejsie na okręcie – tzw. rejsie kandydackim. Kolejny etap praktyk to szkolenie marynarskie obejmujące podstawowe zasady służby na okręcie. Z upływem czasu dochodzą bardziej skomplikowane sprawdziany z nawigacji, siłowni okrętowych, eksploatacji urządzeń i systemów, manewrowania okrętem, wykorzystania uzbrojenia, systemów dowodzenia i łączności. Ostatni etap, to praktyki dowódcze przygotowujące podchorążych do objęcia przyszłych pierwszych stanowisk służbowych.

ORP Iskra jest okrętem szkolnym Marynarki Wojennej RP. Przeznaczeniem okrętu jest szkolenie żeglarskie i ogólnomorskie podchorążych Akademii Marynarki Wojennej podczas długich rejsów nawigacyjno-szkoleniowych. ORP Iskra to trzymasztowa barkentyna. Fokmaszt posiada ożaglowanie rejowe, grotmaszt – gaflowe, a bezanmaszt – bermudzkie. Okręt został skonstruowany i wybudowany w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Jego konstruktorem jest mgr inż. Zygmunt Choreń. Stępka okrętu została położona 11 listopada 1981r. Wodowanie odbyło się 6 marca 1982r. Ceremonii Chrztu dokonała Barbara Zielińska. Patronat nad budową i wyposażeniem okrętu sprawował Klub Oficerów Rezerwy przy Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Podniesienie bandery i wcielenie okrętu do służby w Marynarce Wojennej zostało dokonane 11 sierpnia 1982r. Pierwszym dowódcą został kpt. mar. Lech Soroka.

Źródło: wojsko-polskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *