III edycja konkursu o nagrodę Ministra Obrony Narodowej za realizację projektu systemów bezzałogowych

Rozpoczęła się III edycja jednego z najciekawszych konkursów projektowych wspierających promocję potencjału badawczo-rozwojowego w uczelniach wojskowych.

Zgodnie z decyzją Nr 10 Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie konkursu o nagrodę Ministra Obrony Narodowej za realizację projektu Bezzałogowego Systemu Powietrznego, Bezzałogowego Systemu Lądowego lub Bezzałogowego Systemu Morskiego do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz.Urz. Min. Obr. Nar. poz. 13) rozpoczęła się III edycja jednego z najciekawszych konkursów projektowych wspierających promocję potencjału  badawczo-rozwojowego w uczelniach wojskowych.

Konkurs skierowany jest do studentów i doktorantów uczelni wojskowych, którzy mogą wziąć w nim udział indywidualnie lub zespołowo. Tematyka konkursu obejmuje technologie, techniki i inżynierię wykorzystane w projektowaniu i konstruowaniu urządzeń, podsystemów i systemów znajdujących zastosowanie w powietrznych, lądowych i/lub morskich platformach bezzałogowych oraz powiązanych z nimi stacjach kierowania i kontroli. Dopuszcza się złożenie więcej niż jednej pracy konkursowej przez uczestnika lub zespół.

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych rozwiązań z zakresu BSP, BSL lub BSM w następujących kategoriach: 

  • I. operacyjno-rozpoznawcze – projekt oceniany pod względem możliwości wykrycia, rozpoznania oraz śledzenia obiektu/celu, możliwości monitorowania i kontroli obszaru zainteresowania, np. granic lub strefy przybrzeżnej;
  • II. bojowe – projekt oceniany pod względem możliwości przenoszenia i użycia środków bojowych/środków rażenia, a także zwalczania systemów bezzałogowych;
  • III. amunicja krążąca – projekt oceniany pod względem możliwości wykrycia, rozpoznania oraz ataku na wyznaczony cel;
  • IV. wsparcia – projekt oceniany pod względem możliwości ewakuacji, dostawy amunicji, wyposażenia, środków medycznych i żywności do wysuniętych stanowisk wojsk własnych.

Do konkursu może zostać zgłoszony projekt w wariancie demonstratora technologii/elementu demonstratora technologii, jak i modernizacji już istniejącej konstrukcji. Do jego wykonania mogą posłużyć elementy, układy i komponenty ogólnodostępne, jednakże projekt/produkt końcowy nie może być rozwiązaniem komercyjnie dostępnym.

Aby wziąć udział w konkursie należy przedstawić koncepcję i kosztorys. Kapituła Konkursu wybierze najlepsze spośród zgłoszonych propozycji, a ich autorzy otrzymają fundusze na realizację swoich projektów. Wartość nagrody głównej w każdej kategorii wynosi 50 000 zł.

Prace konkursowe do pierwszego etapu Konkursu (koncepcje projektów wraz z kosztorysem) należy składać do dnia 17 marca 2023 r. za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio na adres: Departament Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.

Źródło: wojsko-polskie.pl

Przeczytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *