Motorówki Hydrograficzne na Zatoce Puckiej

Print Friendly, PDF & Email
Motorówki Hydrograficzne na Zatoce Puckiej. / Zdjęcie: mł. chor. mar. Maciej Kotkiewicz
Motorówki Hydrograficzne na Zatoce Puckiej. / Zdjęcie: mł. chor. mar. Maciej Kotkiewicz

Głębokości rejonów przybrzeżnych Morza Bałtyckiego, basenów portowych i wód śródlądowych ulegają ciągłym zmianom. Pracami batymetrycznymi na tych akwenach zajmują się motorówki ze składu Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW, które prowadzą sondaże w rejonach niedostępnych dla okrętów hydrograficznych.

Od poniedziałku, 3 sierpnia, załogi motorówek hydrograficznych MH-2 i MH-3 pracują nad uzyskaniem danych batymetrycznych z akwenu Zatoki Puckiej. Obszar ten pomimo bliskości portu Gdynia i Gdańsk nie posiada jeszcze pełnego pokrycia pomiarami głębokości zgodnie z wymogami Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska. Dodatkowo akwen Zatoki Puckiej charakteryzuje się dużymi zmianami głębokości i morfologii dna oraz występowaniem licznych obiektów podwodnych, pozostałych po działaniach wojennych. Wszystko to wymaga od sił Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW dużego zaangażowania i profesjonalizmu podczas realizacji prac sondażowych.

Motorówki hydrograficzne, pomimo niewielkich rozmiarów, posiadają nowoczesny sprzęt hydrograficzny umożliwiający uzyskanie zobrazowania dna morskiego. Sonary, echosondy wielowiązkowe i pojazdy podwodne pozwalają nie tylko na badanie głębokości akwenu, ale także na weryfikację obiektów mogących stanowić zagrożenie nawigacyjne dla jednostek pływających.

Sprzęt komputerowy i jego oprogramowanie będące na wyposażeniu motorówek hydrograficznych pozwalają na wstępne przetworzenie i opracowanie zebranych danych. Wyniki prac hydrograficznych poddawane są dokładnej analizie w pionach funkcjonalnych Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW, a następnie przesyłane są do Biura Hydrograficznego MW, gdzie wykorzystywane są do aktualizacji, opracowywania i wydawania map morskich oraz publikacji nautycznych, a także dystrybucji „Wiadomości żeglarskich”.

Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW jest dywizjonem morskim, który w swoim składzie posiada m.in. dwa okręty hydrograficzne (ORP Arctowski i ORP Heweliusz), żaglowiec szkolny ORP Iskra, kutry i motorówki hydrograficzne, łodzie oraz geodezyjne zespoły pomiarowe. Dzięki zróżnicowaniu sił okrętowych i ich wyposażenia jednostka jest w stanie zbierać rzetelną i wiarygodną informację goeprzestrzenną w zakresie batymetrii i zalegających na dnie niebezpieczeństw na wszystkich akwenach morskich i śródlądowych.

Źródło: wojsko-polskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *