Międzynarodowe ćwiczenie pk. “Sea Breeze 2021” na Ukrainie

Ćwiczenia Sea Breeze 2021. / Zdjęcie: GNM 12.dTR
Ćwiczenia Sea Breeze 2021. / Zdjęcie: GNM 12.dTR

Siedmiu marynarzy reprezentuje świnoujską 8. Flotyllę Obrony Wybrzeża w ćwiczeniu pk. “Sea Breeze 2021” trwającym od ponad tygodnia w Odessie na Ukrainie. Przede wszystkim zaangażowana została Grupa Nurków Minerów, której żołnierze podczas ćwiczenia występują jako eksperci od neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Ćwiczenie potrwa do 10 lipca.

“Sea Breeze 21” to wielonarodowe ćwiczenie organizowane przez Ukrainę i Stany Zjednoczone w basenie Morza Czarnego. Jest przedsięwzięciem odbywającym się cyklicznie od 1997 r. Do udziału w ćwiczeniu zapraszane są różne kraje sojusznicze. W tegorocznej edycji zaplanowany został udział 32 okrętów, 40 statków powietrznych, 18 jednostek specjalnych i zespołów nurków co łącznie daje blisko 5000 przedstawicieli z 32 krajów. Ćwiczenie łączy w działaniu komponenty morski, lądowy i powietrzny. Celem ćwiczenia jest podnoszenie zdolności do współdziałania wszystkich rodzajów sił zbrojnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa morskiego i pokoju w rejonie basenu Morza Czarnego. Ważnym elementem ćwiczenia jest ujednolicenie procesu planowania i dowodzenia zgodnie ze standardami NATO oraz zwiększenie poziomu interoperacyjności pomiędzy Siłami Zbrojnymi Ukrainy i Siłami Zbrojnymi państw sojuszniczych, głównie basenu Morza Czarnego, będących członkami Traktatu Północnoatlantyckiego.

Na tegoroczną edycję ćwiczenia zostali zaproszeni oficerowie Marynarki Wojennej RP oraz żołnierze Grupy Nurków Minerów 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Oficerowie zaangażowani w tzw. projekt “mentorski”, stanowiący wsparcie żołnierzy Ukraińskich w przygotowaniu i przeprowadzeniu ćwiczenia w oparciu o dokumenty zgodne ze standardami NATO. Brali także aktywny udział w planowaniu operacji ćwiczących sił, wspierając oficerów operacyjnych sztabu Centrum Operacji Połączonych (ang. Joint Operation Centre). Natomiast marynarze Grupy Nurków Minerów w trakcie “Sea Breeze 2021” występują jako eksperci od neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych oraz prowadzą praktyczne działania z zakresu:- poszukiwania obiektów różnymi sposobami, w tym sonarami podwodnymi;- sprawdzenia nabrzeży oraz podwodnej części kadłubów jednostek pływających;- poszukiwania, identyfikacji oraz neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych;- przeciwdziałania Improwizowanym Urządzeniom Wybuchowym (ang. IED);Dodatkowo żołnierze prowadzą szkolenia z zakresu neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych dla zespołów EOD z krajów biorących udział w ćwiczeniu, prezentując przy tym wnioski i doświadczenia zdobyte w ostatnich latach przy stosowaniu metody deflagracji.

Źrtódło: wojsko-polskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *