Wzrost aktywności US Navy na Oceanie Arktycznym


Witold RYCHTER


Ocean Arktyczny
Ocean Arktyczny

Arktyka to kolejna region, który niedługo będzie skupiał na sobie zainteresowanie wielu państw ze względu na zmieniające się uwarunkowania klimatyczne spowodowane topnieniem lodu przez efekt cieplarniany. Wzrasta strategiczne znaczenie tego regionu, jako potencjalnego szlaku komunikacyjnego między Azją, Ameryką Północną a Europą oraz ze względu na surowce naturalne, które są tam zgromadzone.

Znaczenie Arktyki będzie rosło każdego roku w miarę zmniejszania się zgromadzonego lodu morskiego i przesuwania się krawędzi lodu. Daje to możliwość operowania w tym regione okrętów wojennych i statków handlowych oraz osiągnięcia przewagi strategicznej. Dlatego ważne jest pozyskanie jak największej ilości informacji z tego obszaru.

Stany Zjednoczone zmieniły swój sposób podejścia dla regionu Arktyki w połączeniu z nową 10-letnią strategią, która dotyczy Arktyki. Jednocześnie uznając strategiczną granicę z Rosją i Chinami. Bieżące działania obejmują inwestycje w technologie wykrywające i śledzące potencjalne oddziaływanie sił natury w tym regionie oraz możliwości manewrowania w Arktyce dla okrętów wojennych w tym okrętów podwodnych. Nie jest to proste zadanie ze względu na podejście Rosji do wód Arktyki. Wodami tymi interesują się również Chiny, które mogą być zaniepokojone wzrostem aktywności okrętów US Navy.

Poznanie środowiska Arktyki przez US Navy

Ocean Arktyczny jest pod wieloma względami niezbadanym terenem dla operacji wojskowych. Skuteczne działania w tym regionie uniemożliwia wciąż zmieniające się środowisko naturalne, które do tego jest nieprzyjazne szczególnie dla okrętów nawodnych ze względu na pokrywy lodowe.

Lodolamacz Polar Security Cutter. / Zdjęcie: U.S. Coast Guard
Jeden z lodołamaczy należący do U.S. Coast Guard. / Zdjęcie: U.S. Coast Guard

Obecnie Stany Zjednoczone mają możliwości korzystania z lodołamaczy, które są dołączone do operacji straży przybrzeżnej, a kutry straży przybrzeżnej Healy i Polar Star zajmują się wyszukiwaniem lokalizacji do zapewnienia bezpiecznych przejść.

W ramach programu Polar Security Cutter amerykańska staż wybrzeża otrzyma nowe ciężkie lodołamacze. Potencjalna wartość umowy to aż 1,9 miliarda dolarów, gdyż zawiera także opcję na budowę kolejnych dwóch jednostek. Pierwszy etap realizacji kontraktu, – czyli budowa pierwszego lodołamacza – kosztować będzie 746 milionów dolarów. Pierwszy lodołamacz ma być dostarczony w styczniu 2025 roku..

Lodołamacze zbudowane w ramach programu Polar Security Cutters będą wypełniać te same zadania, co oba stare lodołamacze Polary. Zajmą się wspieraniem ekspedycji badawczych, zadaniami SAR i działaniami w zakresie szeroko rozumianego nadzoru przestrzegania prawa morza. Komendant USCG, admirał Karl Schultz, podkreśla, że jednostki te odgrywać będą kluczową rolę w zabezpieczaniu obecności Stanów Zjednoczonych w strefie polarnej.

Nowe lodołamacze będą mieć długość 140 metrów i wyporność pełną 33 500 ton.

Od czasów II wojny światowej, czyli blisko od 78 lat Stany Zjednoczone nie były testowane pod kątem strategicznego wykorzystania swojej floty wojennej. US Navy stopniowo dostosowuje się do zmieniających uwarunkowań geopolitycznych, lecz w tym przypadku będzie musiało sprostać nowemu czynnikowi, jakim będzie droga północna przebiegająca wzdłuż terytorium Rosji.

Ocean Arktyczny
Ocean Arktyczny

Przyszłość działań wojennych będzie wymagała oprócz posiadania odpowiednich grup uderzeniowych odpowiednich źródeł informacji. Wojna informacyjna będzie miała być może większe znaczenie, ponieważ okręty wojenne będą wymagały odpowiedniej oceny, zapewnienie dowodzenia i kontroli tym w surowym środowisku, jakim jest Arktyka.

US Navy chce wykorzystać do przetwarzania i analizy uzyskiwanych danych sztuczną inteligencję (AI/ML). Obecnie kilka takich projektów jest prowadzonych przez Biuro Badań Marynarki Wojennej i Laboratorium Badań Marynarki Wojennej, aby uzyskać jak najbardziej wiarygodne dane z odpowiednim modelowaniem przestrzennym, które będzie wspomagało prognozowanie np. warunków pogodowych dla określonego obszaru geograficznego. Znajomość warunków pogodowych może być istotnym elementem, który zapewni okrętom US Navy przewagę na innymi państwami np. Rosją czy Chinami.

STRONA 2

Przeczytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *