Ruszają ćwiczenia Defender Europe 2022 i Swift Response 2022

Od 1 do 27 maja br. odbywać się będą ćwiczenia Defender Europe 2022 (DE22) oraz Swift Response 2022 (SR22) z udziałem polskich żołnierzy. W ćwiczeniach, które odbędą się na terytorium Polski oraz 8 innych państw, weźmie udział łącznie 18 000 żołnierzy z ponad 20 krajów, z tego na terytorium Polski ok. 7 000 żołnierzy i 3 000 jednostek sprzętu.

Defender Europe 22 jest międzynarodowym, wspólnym i cyklicznym ćwiczeniem, organizowanym przez Amerykańskie Siły Zbrojne, które ma na celu budowanie gotowości i interoperacyjności między sojusznikami i partnerami USA i NATO.

Polskę, jako jedno z państw-gospodarzy DE22, reprezentować będą żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej,  17 Brygady Zmechanizowanej, 12 Brygady Zmechanizowanej, 2 Brygady Zmechanizowanej, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, 6 Brygady Powietrznodesantowej, 2 Pułku Inżynieryjnego, 5 Pułku Chemicznego, 9 Brygady Kawalerii Pancernej i Wojska Obrony Terytorialnej  oraz samoloty F-16 z 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, Su-22 z 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego i 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego oraz śmigłowce Mi-24 z 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.

Szkolenie w ramach DE22 na terytorium Polski, w którym poza żołnierzami Wojska Polskiego  wezmą udział wojska z USA, Francji, Szwecji, Niemiec, Danii  i Wielkiej Brytanii, odbędzie się m.in. w obiektach poligonowych w Drawsku Pomorskim, Bemowie Piskim i Żaganiu. V Korpus SZ USA jest odpowiedzialny za dowodzenie całością sił zaangażowanych w ćwiczenia DE22. W trakcie ćwiczenia sprawdzona zostanie zdolność współpracy żołnierzy w ramach wspólnej operacji bojowej. Zrealizowane zostaną między innymi epizody taktyczne przemieszczenia na dużą odległość z pokonywaniem przeszkód wodnych oraz szkolenie ogniowe.

Podczas ćwiczenia Swift Response,  6 Brygada Powietrznodesantowa stanowić będzie trzon sił zaangażowanych w operację powietrznodesantową. 550 polskich żołnierzy będzie szkolić się na terytorium Litwy i Łotwy razem z żołnierzami z Czech oraz siłami niemiecko-holenderskimi.

DE22 i SR 22 należą do serii cyklicznych szkoleń defensywnych, nie są one wymierzone przeciwko żadnemu państwu i nie mają związku z obecną sytuacją geopolityczną w regionie. Narodowy i międzynarodowy proces planowania ich rozpoczął się w 2021 roku.
 Przerzut dużej liczby sił i sprzętu, realizowany w ramach tych ćwiczeń wymaga wieloaspektowego zaangażowania ze strony państw-gospodarzy. Wspólne ćwiczenia podnoszą bezpieczeństwo wschodniej flanki oraz służą przećwiczeniu, zgodnie ze standardami obowiązującymi w NATO,  procedur użycia wojsk oraz ich adaptacji wobec nowych wyzwań współczesnego pola walki i odstraszeniu potencjalnego agresora.

Defender Europe 2022 jest dowodem niewzruszonego zaangażowania USA w NATO i stanowi doskonały przykład naszych wspólnych zdolności. Pokazuje, że sojusznicy i partnerzy NATO są razem silniejsi.

Bliższych informacji udziela ppłk Marcel Podhorodecki tel. 603 111 094 z Centrum Prasowo-Informacyjnego ćwiczenia w Bemowie Piskim, adres e-mail: defender2022pl@gmail.com.

Dziennikarze zainteresowani relacjonowaniem ćwiczeń  swoje zgłoszenia powinny wysłać  na adres: media@army.mil. Materiały audiovideo, zdjęcia, wiadomości i informacje na temat ćwiczeń znajdują się na: www.EuropeAfrica.army.mil/PressReleases www.EuropeAfrica.army.mil/DefenderEurope oraz www.wojsko-polskie.pl/dgrsz/

 #DefenderEurope #DE22LiveEX #StrongerTogether #KnowYourDefender

***

Exercises Defender Europe 2022 and Swift Response 2022 begin Between 1 and 27 May the exercises Defender Europe 2022 (DE22) and Swift  Response 2022 (SR22) with participation of Polish soldiers will be conducted on the territory of Poland and 8 other countries. There will be approximately 18 000 participants from over 20 countries training together in both exercises. The portion of the exercises on Polish soil will see some 7 000 troops and 3 000 pieces of equipment.

Defender Europe 2022 is a multinational, regular joint and combined exercise organized by the United States Armed Forces to build preparedness and interoperability between Allies and partners of the USA and NATO.

Poland, as one of the DE22 host countries, will be represented by soldiers of the 10th Armored Cavalry Brigade, 17th Mechanized Brigade, 12th Mechanized Brigade, 2nd Mechanized Brigade, 25th Air Cavalry Brigade, 6th Airborne Brigade, 2nd Engineering Regiment, 5th Mechanized Brigade, 2nd Chemical Regiment, the 9th Armored Cavalry Brigade and the Territorial Defense Forces. Polish Air Force will support the exercise with the F-16 planes from the 2nd Tactical Aviation Wing, the Su-22 from the 1st Tactical Aviation Wing and the 3rd Aviation Transport Wing and the Mi-24 helicopters from the 1st Army Aviation Brigade.

DE22 training in Poland will be conducted inter alia at training areas in Drawsko Pomorskie, Bemowo Piskie and Żagań. Apart from Polish troops, forces from the USA, France, Sweden, Germany, Denmark and Great Britain will also participate with the 5th Corps of the US Armed Forces responsible for command and control.

During the exercise, the troops ability to cooperate in a joint combat operation will be put to test using various training episodes including long-distance tactical marches, bridging rivers and live fire training.

In the Swift Response exercise, the 6th Airborne Brigade will constitute core of forces conducting an airborne operation. Some 550 Polish soldiers will be deployed to Lithuania and Latvia along with troops from the Czech Republic and the German-Dutch force.

DE22 and SR 22 belong to a series of regular, defensive trainings. They are not aimed against any country and are not related to the current geopolitical situation in the region. The national and international planning process for both exercises began in early 2021.

The deployment of large numbers of forces and equipment in these exercises requires a multi-faceted commitment on the part of the host nations.Joint combined exercises such as these enhance the security of the NATO Eastern Flank through a training in accordance with NATO standards and procedures. They also allow  for the adaptation of these rules and standards to meet new and emerging challenges at the contemporary battlefield in order to deter a potential aggressor.

Defender Europe 2022 demonstrates the United States’ unshakable commitment to NATO and is a prime example of our collective capabilities. It shows that NATO’s allies and partners are stronger together. For more information, please contact the Press Information Center, e-mail: defender2022pl@gmail.com. Journalists interested in reporting on the exercises should send their requests to: media@army.mil. Audio-video materials, photos, news and information about the exercises can be found at: www.EuropeAfrica.army.mil/PressReleases and www.wojsko-polskie.pl/dgrsz/#DefenderEurope #DE22LiveEX #StrongerTogether #KnowYourDefender

Zobacz też:

Zakończenie ćwiczeń Rim of the Pacific 2020

Northrop Grumman finalizuje projekt Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor

L3Harris kończy projekt Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor

Zatopienie ex-USS Durham (LKA 114)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *