Rozstrzygnięto IV edycję Konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego

W Departamencie Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Obrony Narodowej zakończyła się IV edycja konkursu o nagrodę im. Mariana Rejewskiego na najlepszą pracę naukową poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii.

Wpłynęły w sumie 43 prace młodych naukowców, Kapituła wybrała 7 prac i jedno wyróżnienie. Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród łączy się z 90 rocznicą złamania szyfrów ENIGMY przez polskich kryptologów.

Pod koniec grudnia 1932 roku Marian Rejewski odczytał pierwsze informacje przesyłane za pośrednictwem niemieckiej maszyny szyfrującej „Enigma”. Współautorami złamania kodu „Enigmy” byli Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Sukces ten był wielkim osiągnięciem polskich matematyków. Złamanie szyfru Enigma utrudniło również skuteczne wykorzystanie przez Kriegsmarine okrętów podwodnych. Biorąc na patrona konkursu, tego wybitnego polskiego kryptologa Mariana Rejewskiego, Ministerstwo Obrony Narodowej już od czterech lat organizuje konkurs naukowy o nagrodę jego imienia. Konkurs cieszy się dużą popularnością wśród studentów i doktorantów. Od czasu pierwszej edycji nadesłano ponad 120 prac. Do konkursu zgłaszane są prace, które dotyczą cyberbezpieczeństwa i kryptologii.

Za przeprowadzenie konkursu i nadzór merytoryczny odpowiedzialny jest Departament Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Obrony Narodowej. W skład Kapituły Konkursu wchodzą specjaliści pełniący najwyższe funkcje w strukturach Sił Zbrojnych:

  • Przewodniczący Kapituły – Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa MON;
  • Zastępca Przewodniczącego Kapituły – Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni;
  • Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 Sztabu Generalnego WP;
  • Dyrektor Zarządu VI Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
  • Dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego;
  • Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni – Szef CSIRT MON.
  • Taki skład Kapituły daje szansę młodym naukowcom na bycie zauważonymi, a w przyszłości zaproszonymi do współpracy z wojskiem czy innymi instytucjami obronnymi Polski – mówił pan Dominik Rozdziałowski Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa. Przywitał on laureatów z rodzinami oraz członków Kapituły.

Podczas uroczystej gali, wykład o historii polskiej kryptologii oraz bohaterach 90- rocznicy złamania kodów, przedstawił kierownik Centrum Szyfrów ENIGMA w Poznaniu, pan Piotr Bojarski. Przedstawił jak ważna współcześnie jest promocja dorobku intelektualnego polskich kryptologów na przykładzie kierowanej przez niego instytucji kultury – Centrum Szyfrów ENIGMA.

Podczas spotkania, uczestnicy mogli także obejrzeć i poznać działanie oryginalnego egzemplarza maszyny Enigma, przywiezionego z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Tegorocznymi laureatami IV edycji konkursu im. M. Rejewskiego zostali:

W kategorii I – za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską przyznano:

I nagrodę w wysokości 9.000 PLN:

Panu Dominikowi TYBURZE za pracę magisterską pt. Identyfikacja rodziny złośliwego oprogramowania na podstawie wygenerowanego ruchu sieciowego, napisaną pod kierunkiem doktora hab. inż. Wojciecha MAZURCZYKA, profesora Politechniki Warszawskiej.

II nagrodę w wysokości 6.000 PLN,

Panu Tomaszowi GŁÓWCE za pracę magisterską pt. Użycie techniki Moving Target Defence do walki z aktywnym rekonesansem, napisaną pod kierunkiem doktora hab. inż. Wojciecha

MAZURCZYKA, profesora Politechniki Warszawskiej,

Dwie III nagrody w wysokości 4.000 PLN każda:

Panu Olgierdowi ŻOŁNIERCZYKOWI za pracę magisterską pt. Analiza kwantowych algorytmów faktoryzacji i wyznaczania logarytmu dyskretnego, ze szczególnym uwzględnieniem wyżarzania kwantowego, napisaną pod kierunkiem mjr. dr. inż. Michała WROŃSKIEGO,

Panu Janowi BARSZCZOWI za pracę magisterską pt. Zastosowanie Konteneryzacji w systemach typu honeypot, napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Wojciecha MAZURCZYKA, profesora PW.

Dodatkowo Kapituła uznała, że w tej kategorii wyróżni poza nagrodami głównymi, jeszcze jedną pracę. Wyróżnienie przyznano:

Panu Artemowi KOBLYKOWI za pracę pt: Analiza funkcjonowania systemu bezpieczeństwa informacyjnego jako podstawy bezpieczeństwa narodowego państwa i społeczeństwa.

W kategorii II – za najlepszą rozprawę doktorską przyznano:

I nagrodę w wysokości 14.000 PLN

Panu Hubertowi OSTAPOWI, za rozprawę pt. Clustering-based method for botnet detection, napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Ryszarda ANTKIEWICZA, profesora WAT

Dwie II nagrody w wysokości 10.000 PLN każda:

Panu Grzegorzowi SIEWRUKOWI, za rozprawę pt. Orkiestracja narzędzi bezpieczeństwa w sieci operatora telekomunikacyjnego z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego oraz metod przetwarzania języka naturalnego,

napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Wojciecha MAZURCZYKA, profesora PW;

Panu Michałowi ANDRZEJCZAKOWI, za rozprawę pt. Acceleration of lattice based algorithms, napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Andrzeja PASZKIEWICZA, profesora WAT.

Etapy konkursu i nagrody

Analizy merytorycznej i punktacji prac konkursowych, dokonują eksperci współpracujący z Departamentem, wybrani spośród osób o dorobku naukowym, wiedzy i doświadczeniu w dziedzinach odpowiadających tematyce prac. O zwycięstwie prac decydowała ich wartość merytoryczna, samodzielność badawcza, innowacyjność tematu czy znaczenie pracy naukowej dla obronności kraju. W każdej kategorii przewidziano po trzy miejsca, a łączna suma nagród wynosi 50 000 zł.

Poza nagrodami finansowymi na finalistów czekają nagrody dodatkowe lub rzeczowe: zaproszenia na konferencje eksperckie, udział w szkoleniach wojskowych, spadochronowych, rejs po morzu z JW. FORMZA czy szkolenia z wojskowymi nurkami.

Kim jest patron?

Patronem konkursu dla młodych naukowców zajmujących się obszarem cyberbezpieczeństwa i kryptologii, jest wybitny polski matematyk i kryptolog Marian Rejewski, porucznik Armii Polskiej w Wielkiej Brytanii, który wspólnie z kolegami z Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego Henrykiem Zygalskim i Jerzym Różyckim, złamali najważniejszy kod hitlerowskiej maszyny szyfrującej ENIGMA. Ten spektakularny sukces polskich naukowców przyczynił się do wygranej przez państwa alianckie II wojny światowej.

Młodym naukowcom gratulujemy przede wszystkim już pierwszego sukcesu – obronionych dysertacji i mocno trzymamy kciuki za zwycięskie prace!

Źródło: wojsko-polskie.pl

Przeczytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *