Pożegnanie z mundurem, zmiany kadrowe w Marynarce Wojennej RP

Na pokładzie okrętu – muzeum oraz w Centrum Operacji Morskich – Dowództwie Komponentu Morskiego odbyły się uroczystości pożegnania oficerów oraz podoficera kończących zawodową służbę wojskową.

Wiceadmirał Krzysztof Jaworski oraz kadra kierownicza Centrum w trakcie uroczystości na pokładzie ORP Błyskawica pożegnali między innymi przechodzącego do rezerwy komandora Zygmunta Białogłowskiego, który pełnił służbę na stanowisku szefa sztabu COM – DKM.

W trakcie uroczystej zbiórki kadry i pracowników resortu obrony narodowej pożegnano także zastępcę dowódcy COM – DKM komandora Andrzeja Ogrodnika obejmującego stanowisko dowódcy 3 Flotylli Okrętów.  

Źródło: Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego

Przeczytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *