Nowoczesne niszczyciele dla polskich marynarzy

26 czerwca br. (niedziela) o godz. 15.00, w Porcie Wojennym w Świnoujściu, Mariusz Błaszczak, wicepremier- minister obrony narodowej, podpisał umowę na dostarczenie trzech kolejnych niszczycieli min typu Kormoran II dla Marynarki Wojennej RP.

Stronami umowy są Skarb Państwa (Agencja Uzbrojenia) oraz Konsorcjum w składzie: Stocznia Remontowa Shipbuilding wraz z PGZ Stocznia Wojenna oraz Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej. Jej przedmiotem jest pozyskanie trzech kolejnych nowoczesnych niszczycieli min projektu 258 (typ KORMORAN II) wraz z pakietami wsparcia logistycznego. Razem z prototypowym okrętem serii ORP KORMORAN oraz seryjnymi jednostkami ORP MEWA i ORP ALBATROS będą wchodziły w skład systemu obrony przeciwminowej Marynarki Wojennej RP.  Okręty zostaną dostarczone w latach 2026-2027. Wejdą w skład 12. Dywizjonu Trałowców z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Okręty typu KORMORAN II służą do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich, prowadzenia rozpoznania torów wodnych, przeprowadzania innych jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawiania min oraz zdalnego sterowania samobieżnymi platformami przeciwminowymi. Dotyczy to zarówno operacji w polskiej strefie ekonomicznej, jak i misji w grupach taktycznych na Morzu Bałtyckim i Północnym (zespoły okrętów NATO, EU, bądź wielonarodowych sił koalicyjnych).

***

Uroczyste podniesienie bandery na ORP KORMORAN– pierwszej, prototypowej, jednostce odbyło się 28 listopada 2017 r. Kontrakt na budowę dwóch seryjnych jednostek projektu 258 – ORP ALBATROS i ORP MEWA, podpisano pod koniec grudnia 2017 r. Drugi z serii ORP ALBATROS zwodowano w październiku 2019 r. i aktualnie przechodzi wojskowe próby zdawczo-odbiorcze, natomiast trzecia ORP MEWA została zwodowana w grudniu 2020 r. i aktualnie znajduje się na etapie, realizowanych przez wykonawcę, prób morskich. ORP ALBATROS powinien zostać przekazany do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w sierpniu, natomiast spodziewany odbiór ORP MEWA powinien nastąpić w listopadzie tego roku.

Przeczytaj też:

Chrzest i wodowanie ORP Mewa i H-13 Przemko

MON zamawia nowe niszczyciele min typu Kormoran

13. Dywizjon trałowców na szkoleniu zintegrowanym

Rosyjskie okręty wojenne na polskich wodach

Niszczyciel min ORP Kormoran przyjęty w skład Marynarki Wojennej RP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.