Neutralizacja pozostałości po II wojnie światowej przez specjalistów z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża

Neutralizacja pozostałości po II wojnie światowej przez specjalistów z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. / Zdjęcie: wojsko-polskie.pl
Neutralizacja pozostałości po II wojnie światowej przez specjalistów z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. / Zdjęcie: wojsko-polskie.pl

Nurkowie minerzy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża regularnie usuwają pozostałości z okresu II wojny światowej zalegające pod wodą na terenie całej Polski. Grupy Nurków Minerów z 12 i 13. Dywizjonu Trałowców od początku sierpnia, przeprowadziły neutralizacje przedmiotów niebezpiecznych zawierających w sobie ponad 1300 kg materiału wybuchowego.

Nurkowie Minerzy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża reagują na zgłoszenia niewybuchów na terenie całej Polski. W działania zaangażowanych jest szereg sił wspomagających sprawne i bezpieczne usunięcie groźnych obiektów, lecz głównymi bohaterami są nurkowie-minerzy. Ich doświadczenie i sprawne działanie zapewnia wszystkim nam bezpieczeństwo i spokój.

Przy operacjach neutralizacji największe ryzyko zachodzi podczas podnoszenia lub przemieszczania obiektów. Z tego względu przy części z nich była podejmowana decyzja o zastosowaniu metody deflagracji. Deflagracja jest to jeden z możliwych typów eksplozji materiału wybuchowego, natomiast w porównaniu do klasycznej detonacji jest procesem mniej dynamicznym. Polega na stopniowym wypalaniu ładunku wybuchowego. Deflagracja inicjowana jest również przez mniejszy materiał wybuchowy, a stosuje się do tego modułowy system ładunku kumulacyjnego “Pluton”. Sam proces natomiast nie jest tak gwałtowny jak detonacja. Zastosowanie metody deflagracji powoduje rozszczepienie korpusu obiektu, a znaczna część materiału wybuchowego zostaje wypalona. Pozostałości są wysadzane. Specjaliści od podwodnych zadań z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża już od kilku lat skutecznie stosują tę metodę do neutralizacji pozostałości po II wojnie światowej na poligonach morskich. W miejscu znalezienia niewybuchu po raz pierwszy nurkowie-minerzy 12. Dywizjonu Trałowców zastosowali skutecznie tę metodę na amerykańskiej bombie lotniczej AN-M65 w październiku 2019 roku.

Neutralizacja pozostałości po II wojnie światowej przez specjalistów z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. / Zdjęcie: wojsko-polskie.pl
Neutralizacja pozostałości po II wojnie światowej przez specjalistów z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. / Zdjęcie: wojsko-polskie.pl

W innych przypadkach obiekty zostają zamocowane do stropów i za pomocą pontonu wypornościowego uniesione nad dno. Następnie holuje się je w toni wodnej lub wydobywa   na pokład okrętu i transportuje do miejsca niszczenia. Po osadzeniu na dnie, na głębokości zbliżonej do tej, na której dotychczas zalegały obiekty są neutralizowane.

W minionych tygodniach sierpnia, aż do dnia dzisiejszego specjaliści od podwodnych zadań unieszkodliwili łącznie 10 bomb głębinowych WBD, 9 bomb zapalających, 1 pocisk przeciwpancerny 75 mm oraz beczkę ciśnieniową do kwasu chlorosulfonowego.

Neutralizacja pozostałości po II wojnie światowej przez specjalistów z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. / Zdjęcie: wojsko-polskie.pl
Neutralizacja pozostałości po II wojnie światowej przez specjalistów z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. / Zdjęcie: wojsko-polskie.pl

Cała Polska podzielona jest na dwa rejony odpowiedzialności Grup Nurków Minerów w zakresie wsparcia lądowych Patroli Saperskich w podejmowaniu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych znajdowanych w wodach śródlądowych, rzekach, jeziorach  i innych zbiornikach wodnych. 8. Flotylla Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia w swoich strukturach posiada dwie Grupy Nurków Minerów przeznaczone do realizacji tego typu zadań. Pierwsza wchodzi w skład 12. Dywizjonu Trałowców ze Świnoujścia, natomiast druga grupa na co dzień stacjonuje w Gdyni w 13. Dywizjonie Trałowców.

Źródło: wojsko-polskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *