MJR wraca do kraju

Zdjęcie: por. mar. Cezary Skwierawski
Zdjęcie: por. mar. Cezary Skwierawski

Najmłodsza jednostka Marynarki Wojennej RP powróciła z międzynarodowego ćwiczenia pk. BALTIC FORTRESS 2021, które odbyło się na terytorium Litwy. Dla Morskiej Jednostki Rakietowej było to trzecie w tym roku sojusznicze ćwiczenie poza granicami kraju. Powracających do kraju żołnierzy Morskiej Jednostki Rakietowej, w Porcie Wojennym Gdynia, powitał zastępca dowódcy 3. Flotylli Okrętów komandor Wojciech Sowa i dowódca MJR komandor Przemysław Karaś.

Ten rok dla Morskiej Jednostki Rakietowej jest szczególnie obfity w ćwiczenia międzynarodowe. Od 19 do 29 marca 2021 r. wydzielony pododdział Morskiej Jednostki Rakietowej wziął udział w organizowanym przez rumuńską Marynarkę Wojenną ćwiczeniu pk. Sea Shield 2021. Żołnierze MJR, w strukturze bateryjnego modułu bojowego, operowali wraz z siłami morskimi Rumunii, Bułgarii, Grecji, Włoch, Turcji, Hiszpanii, Holandii i Stanów Zjednoczonych na terytorium Rumunii.

Na przełomie maja i czerwca na poligonach w Estonii moduł bojowy Morskiej Jednostki Rakietowej wziął udział w międzynarodowym ćwiczeniu pk. SPRING STORM 2021, gdzie wraz z siłami sojuszniczymi pozyskiwał nowe doświadczenia w zakresie możliwości wykorzystania posiadanych sił i środków ogniowych. Była to także doskonała możliwość przećwiczenia procedur wymiany informacji bojowej z innymi uczestnikami ćwiczenia.

Po zakończonym ćwiczeniu pk. SPRING STORM 2021, wydzielone siły MJR zostały przerzucone transportem morskim z Estonii na terytorium Litwy, gdzie na początku czerwca br. uczestniczyły w międzynarodowym ćwiczeniu pk. BALTIC FORTRESS 2021. W sobotę, 19 czerwca br., żołnierze i sprzęt MJR na pokładzie okrętów transportowo-minowych OORP Kraków i Poznań z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża powrócili do Polski.

Udział najmłodszej jednostki Marynarki Wojennej RP w międzynarodowych ćwiczeniach pozwolił na doskonalenie umiejętności w zakresie załadunku, wyładunku i przerzutu sprzętu wojskowego, a także na pozyskanie nowych doświadczeń i sprawdzenie zdolności w zakresie szybkiego przemieszczenia i prowadzenia działań bojowych przez siły Morskiej Jednostki Rakietowej w wyznaczonym rejonie.

Morska Jednostka Rakietowa stanowi kluczowy element wsparcia działań sił okrętowych, na których spoczywa główny ciężar prowadzenia operacji morskich. W warunkach bojowych MJR może operować praktycznie na całym wybrzeżu. Duże możliwości operacyjne MJR, związane z wysoką mobilnością i potencjałem ogniowym, odgrywają znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa własnym siłom okrętowym na Morzu Bałtyckim. Główną siłę uderzeniową MJR stanowią przeciwokrętowe kierowane pociski rakietowe typu NSM (Naval Strike Missile).

Źródło: wojsko-polskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *