Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Okrętów Rakietowych i Korwet

W dniach 6-8 grudnia br., w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się Konferencja Użytkowników Okrętów Rakietowych i Korwet – FPBCC (ang. Fast Patrol Boat and Corvette Conference). Uczestnicy konferencji rozmawiali o potencjale i możliwościach wykorzystania lekkich nawodnych sil uderzeniowych w operacjach na morzu.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Marynarek Wojennych państw akwenu Morza Bałtyckiego tj. Polski, Niemiec, Szwecji, Norwegii, Litwy i Łotwy. Rozmowy skupiły się na szeroko rozumianym wykorzystaniu potencjału bojowego jednostek uderzeniowych na Bałtyku. W szczegółach omówiono sposoby zwalczania zagrożeń niesymetrycznych oraz piractwa na morzu, a także historyczne i aktualne aspekty użycia okrętów uderzeniowych w międzynarodowych operacjach morskich. Podsumowaniem konferencji było spotkanie dowódców okrętów, którzy skupili się na wymianie własnych doświadczeń i spostrzeżeń z zakresu faktycznego prowadzenia operacji na morzu. Organizatorem konferencji był Gdyński Dywizjon Okrętów Bojowych podległy Dowódcy 3 Flotylli Okrętów.

***

Powierzenie stronie polskiej organizacji tak znaczącej konferencji jest wyrazem uznania międzynarodowego środowiska nawodnych sił uderzeniowych dla naszego wkładu w rozwój i obecne znaczenie tych sił na Bałtyku. Pamiętać należy, że to właśnie okręty rakietowe rozpoczęły współpracę Marynarki Wojennej RP z NATO już dzień po wstąpieniu Polski do Sojuszu.

Konferencje FPB/Corvette organizowane są od lat. Dawniej odbywały się one przy okazji ćwiczeń międzynarodowych podczas ich fazy portowej. Obecnie spotkania marynarzy służących na jednostkach uderzeniowych odbywają się w cyklu rocznym, za każdym razem w innym państwie. Tegoroczna konferencja jest trzecią w historii organizowaną przez Marynarkę Wojenną RP. Pierwsza odbyła się w Gdyni w 2009 roku. Jej organizatorem był Dywizjon Okrętów Rakietowych. Druga, zorganizowana przez Gdyński Dywizjon Okrętów Bojowych, odbyła się w 2014 r.

Źródło: wojsko-polskie.pl

Przeczytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *