Bezzałogowe samoloty dla Francuskiej Marynarki Wojennej

DGA zamówiła pod koniec 2020 r. 11 „Système de Mini Drones aériens embarqués pour la Marine” SMDM od francuskiego SME Survey Copter, spółki zależnej Airbus Group, za kwotę 19,7 mln euro, w tym zakup...