Estonia Wybiera Pocisk Przeciwokrętowy Blue Spear dla Baterii Przybrzeżnych

Estońskie Centrum Inwestycji Obronnych (ECDI) podpisało umowę z firmą Proteus Advanced Systems Pte. Ltd., spółka joint venture Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI) i ST Engineering Land Systems Ltd. (ST), w celu wyposażenia estońskich sił zbrojnych...