Otagowano: miny kotwiczne

Mina MK-62 zrzucona przez samolot P 3C Orion. / Zdjęcie: www.navy.mil 1

Rozwój i użycie broni minowej na przykładzie wybranych wojen oraz konfliktów lokalnych po II wojnie światowej

dr inż. Jerzy GŁĘBOCKI W artykule omówiono kwestie rozwoju oraz bojowego użycia morskiej broni minowej w kontekście doświadczeń wynikających z powojennych działań minowych. Problematyka ta stanowi bez wątpienia jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic. W...