Otagowano: Marynarka Wojenna RP

0

Noworoczne rozprowadzenie do zajęć

We wtorek, 3 stycznia, w 3 Flotylli Okrętów odbyło się noworoczne rozprowadzenie do zajęć inaugurujące rok szkoleniowy 2023. Tradycyjnie uroczystość, w asyście Kompanii Honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, rozpoczęła się od podniesienia flagi...

ORP Mewa. / Zdjęcie: Marynarka Wojenna RP 0

Niszczyciel min Mewa odebrany

21 grudnia podpisano protokół zdawczo-odbiorczy niszczyciela min Mewa. Jest to trzecia jednostka projektu 258 Kormoran II zbudowana dla Marynarki Wojennej RP. Mewa jest ostatnim okrętem pierwszej serii produkcyjnej zapoczątkowanej przez prototypowy ORP Kormoran (601)....

0

Życzenia Dowódcy garnizonu Gdynia z okazji 104. rocznicy utworzenia Marynarki
Wojennej

28 listopada 1918 roku marszałek Józef Piłsudski wydał dekret, w którym rozkazał utworzyć MarynarkęWojenną. Od tego czasu, nieprzerwanie Marynarka Wojenna wykonuje zadania na rzecz polskiej, Zadania Marynarki Wojennej wiążą się głównie z zapewnieniem bezpieczeństwa...