Australia dołącza do programu wsparcia eksploatacji torped MU90

Państwa uczestniczące w międzynarodowym programie lekkich torped ZOP MU90 poprzez OCCAR zatwierdziły decyzję i porozumienie w sprawie wsparcia eksploatacji (ISS, In-Service Support) tego systemu uzbrojenia. W podpisanym dokumencie po raz pierwszy znalazła się Australia,...