Okręt podwodny Expeditionary C71 dla Kanady

Saab Kockums i Damen Group zgodziły się na eksport okrętów podwodnych typu Expeditionary C71. Projekt tych okrętów został opracowany w odpowiedzi na wymagania holenderskie w programie zastąpienia starzejących się jednostek typu Walrus. Okręt podwodny Expeditionary (C71) to największa jednostka w ofercie...