Otagowano: EDF

Artystyczna wizja europejskiej korwety patrolowej. / Zdjęcie: Unia Europejska 1

Europejska Korweta Patrolowa – PESCO

Fincantieri, Naval Group i Navantia składają wspólną ofertę na europejską korwetę. Według komunikatu prasowego opublikowanego przez Navantię 13 grudnia 2021 r., konsorcjum kierowane przez Fincantieri, Naval Group i Navantia i koordynowane przez Naviris złożyło...