Otagowano: bomba lotnicza

Ynaleyiona bomba lotnicya. - YdjcieŁ 36. patrol saperski 43. bsap 0

Akcja saperów Marynarki Wojennej

W czwartek, 9 września br., saperzy 43. Batalionu Saperów FOW z Rozewia podjęli i zabezpieczyli 100 kg bombę lotniczą z okresu II wojny światowej. Niewybuch został odnaleziony podczas prac w Porcie Gdynia. Zostanie zdetonowany...