Pierwsza edycja programu „Edukacja z wojskiem” zakończona!

Print Friendly, PDF & Email

Zakończyła się pierwsza edycja programu „Edukacja z wojskiem”. Przez kilka tygodni, instruktorzy z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, przeszkolili kilkuset uczniów ze świnoujskich placówek oświatowych.

„Edukacja z wojskiem” to 6-tygodniowy (6 maja – 20 czerwca) program edukacyjno-obronny – przygotowany i zrealizowany we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Polegał na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Jego głównym celem i założeniem było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.

To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem.Zajęcia były dostosowane do wieku uczniów i obejmowały zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ochrony, informacji, alarmowania czy ratownictwa.

Spotkania z uczniami składały się z zajęć teoretycznych jak również praktycznych. 3-lekcyjne szkolenia łączą teorię i praktykę. Jednym ze stałych elementów były zajęcia instruktażowe odnośnie zasad udzielania pierwszej pomocy. Do udziału w programie, szkoły zgłaszały swój akces poprzez samorządy. Program był realizowany w całej Polsce – każda gmina mogła zgłosić swoją szkołę. W pilotażu wzięło udział około 3500 szkół.

Źródło: Wojsko Polskie

Przeczytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *