V zmiana PKW IRINI powróciła z misji

Zdjęcie: kmdr ppor. Marcin Braszak
Zdjęcie: kmdr ppor. Marcin Braszak

22 sierpnia na lotnisku we Wrocławiu odbyło się powitanie V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego EU IRINI. Chwilę wcześniej wylądowały samoloty Polskich Sił Powietrznych C-130E Hercules i C-295M CASA na pokładzie których żołnierze powrócili do kraju.

Powracających żołnierzy witał reprezentujący Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych zastępca dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego gen bryg. Piotr Krawczyk oraz reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zastępca Inspektora Sił Powietrznych gen. bryg. Ireneusz Nowak. W imieniu dowódcy BLMW powracających z misji żołnierzy witał szef sztabu BLMW kmdr por. Waldemar Milczarek. W piątek (19.08) w bazie NATO Sigonella na Sycylii, odbyła się uroczystość przekazania dowodzenia w PKW IRINI. Obowiązki dowódcy kontyngentu zdał kmdr por. nawig. Jacek Bartosiewicz przekazując dowodzenie kmdr. ppor. pil. Markowi Buczkowi. Zespół lotniczy kontyngentu tworzą żołnierze 44. Bazy Lotnictwa Morskiego z Siemirowic. Podstawowym środkiem PKW EU SOPHIA jest samolot patrolowo – rozpoznawczy M28B 1R Bryza z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego. Od sierpnia br. z bazy w Sigonelli operuje maszyna o numerze 1014, która uczestniczy w misji już po raz czwarty.

* * *

W maju 2015 roku Rada Unii Europejskiej ustanowiła misję EUNAVFOR MED której celem było rozbijanie przemytu migrantów i handlu ludźmi w centralnej części Morza Śródziemnego. We wrześniu 2015 roku, dwa miesiące po oficjalnym rozpoczęciu, misja otrzymała nazwę Sophia. W drugiej połowie 2017 roku Dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej otrzymał zadanie sformowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego EU SOPHIA, który miał działać w ramach operacji wojskowej UE. Bazą, sformowanego w styczniu 2018 roku, kontyngentu stała się baza NATO Sigonella, położona na Sycylii, 15 km na zachód od Katanii. 12 lutego 2018 roku, na lotnisku 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach odbyła się uroczystość pożegnania I zmiany PKW EU SOPHIA. Zadania PKW EU SOPHIA obejmowały działania zmierzające do ograniczenia nielegalnego przemytu ludzi i towarów do Europy oraz wspierania morskich sił bezpieczeństwa Libii w szkoleniu i realizacji działań na rzecz ograniczenia nielegalnej imigracji. 31 marca 2020 roku Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o zakończeniu operacji EUNAVFOR MED SOPHIA i rozpoczęciu z dniem 1 kwietnia 2020 roku operacji EUNAFOR MED IRINI (z gr. pokój). Pełniąca misję na teatrze działań IV zmiana PKW EU SOPHIA z dniem 1 kwietnia 2020 roku przejęła zadania mandatowe operacji EUNAFOR MED IRINI, stając się I zmianą PKW EU IRINI. Głównym zadaniem misji jest wdrożenie embarga na broń ONZ, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2292, zapobieganie nielegalnemu wywozowi z Libii ropy naftowej oraz zapewnianie wsparcia w tworzeniu zdolności i szkoleniu libijskiej straży przybrzeżnej i marynarki wojennej, w zadaniach związanych z egzekwowaniem prawa na morzu. Celem operacji jest także zakłócanie modelu działalności sieci przemytu ludzi i handlu ludźmi, zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza, rezolucjami RB ONZ oraz międzynarodowym prawem praw człowieka. Siedzibą główną dowodzącego operacją pozostaje Rzym.

Podstawowym środkiem PKW EU SOPHIA jest samolot patrolowo – rozpoznawczy M28B 1R Bryza z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego. Jako pierwszy na teatrze działań znalazł się samolot o numerze 1017 zwany nieoficjalnie “Białą Damą”. W 2003 roku, z okazji 60 rocznicy Bitwy o Atlantyk i udziału załogi z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w międzynarodowych pokazach “Royal Air Tatoo” samolot zyskał okolicznościowe malowanie, nawiązujące do historycznych barw Wellingtona z 304. Dywizjonu Bombowego “Ziemi Śląskiej”. Tradycje tej właśnie jednostki kultywuje 44. BLotM. W trakcie działań PKW dostrzeżono potrzebę doposażenia samolotów biorących udział w misji w dodatkowe systemy: łączności satelitarnej SATCOM, automatycznej identyfikacji jednostek pływających AIS oraz dodatkowe radiostacje dla nawigatorów. Modernizację, w trakcie rotacji maszyn do kraju, na podstawie umowy zawartej przez Inspektorat Wsparcia, przeprowadził producent samolotu PZL Mielec.

Źródło: wojsko-polskie.pl

Przeczytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *