„Morskie Kły” na drawskim poligonie

Zdjęcie: bsmt Michał Pietrzak/3. FO
Zdjęcie: bsmt Michał Pietrzak/3. FO

Zakończyło się dwutygodniowe szkolenie poligonowe Morskiej Jednostki Rakietowej. Odbywało się ono na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko im. płk. dypl. Franciszka Sadowskiego, potocznie nazywanym Poligonem Drawskim.

Szkolenie poligonowe prowadzone było w różnorodnych warunkach terenowych i atmosferycznych, zarówno w dzień jak i w nocy. Dla pododdziałów Morskiej Jednostki Rakietowej głównym celem szkolenia było zgrywanie oraz sprawdzenie zdolności bojowej elementów dywizjonowego modułu bojowego.
Na Poligonie Drawskim żołnierze trenowali m. in. praktyczne działanie pododdziału podczas kierowania ogniem oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania warunków terenowych w organizowaniu i prowadzeniu działań bojowych. Podczas szkolenia duży nacisk położony został na zgranie wszystkich elementów systemu tak, by w razie realnego zagrożenia żołnierze mogli zareagować błyskawicznie.

W czasie trwającego szkolenia nadzór nad ćwiczącymi przeprowadził dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec. Dowódca gdyńskiej Flotylli potwierdził wysoki poziom wyszkolenia MJR do realizacji postawionych zadań.

***

Morska Jednostka Rakietowa przeznaczona jest do zwalczania (niszczenia, obezwładniania) nawodnych sił okrętowych przeciwnika, osłony głównych Baz Morskich (Punktów Bazowania, Punktów Manewrowego Bazowania) Marynarki Wojennej, rejonów dogodnych do lądowania desantu morskiego oraz ważnych obiektów wojskowych i przemysłowych rozmieszczonych na wybrzeżu. Ze względu na duże możliwości manewrowe oraz dużą skuteczność ognia, MJR odgrywa znacząca rolę w zapewnieniu swobody działania własnych sił okrętowych w akwenie Morza Bałtyckiego. Zdolny jest, we współdziałaniu z głównymi siłami morskimi Marynarki Wojennej, do obrony wybrzeża morskiego, osłony morskiej komunikacji na przybrzeżnych torach wodnych oraz wsparcia działań bojowych Marynarki Wojennej i Wojsk Lądowych w operacjach obronnych.

Źródło: wojsko-polskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.