Ciekawa interpelacja poselska w sprawie ORP Bielika

Polski okręt podwodny ORP Bielik. / Zdjęcie: wikimedia.org
Polski okręt podwodny ORP Bielik. / Zdjęcie: wikimedia.org

Budujące jest że nasi posłowie wykzują troskę o stan okretów Marynarki Wojennej. Poniżej przedstawiam Interpelacje poselską Konrada Berkowicza i Michała Urbaniaka, która została zlożona na ręce ministra obrony narodowej.

Interpelacja nr 9348

do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ministra obrony narodowej

w sprawie okrętów Marynarki Wojennej

Zgłaszający: Konrad Berkowicz, Michał Urbaniak

Data wpływu: 03-08-2020

Szanowni Panowie Ministrowie!

Obecnie używane przez Marynarkę Wojenną okręty podwodne typu Kobben mają już ponad 50 lat. W 2019 roku rozpisano przetarg na remont ORP Bielik. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z 2018 roku wykazała konieczność wymiany ponad dwustu urządzeń lub elementów wyposażenia. ORP Bielik został poddany zakładanemu remontowi. Z kolei ORP Sokół został wycofany ze służby w 2018 roku i przeznaczony na okręt-muzeum. W związku z tym kieruję do Panów Ministrów następujące pytania:

Pytania do Ministra Obrony Narodowej:

  1. Czy remont na ORP Bielik obejmował także przystosowanie okrętu do funkcji muzeum poprzez instalacje muzealnych tablic informacyjnych dotyczących historii okrętu, jak i jego wyposażenia?
  2. Czy remont obejmował także przystosowanie okrętu do potrzeb niepełnosprawnych zwiedzających?
  3. Czy korzystanie z okrętów klasy Kobben jest zgodne z zasadami BHP i nie zagraża bezpieczeństwu załogi?
  4. Czy w przypadku okrętów klasy Kobben ich wartość muzealna nie przewyższa wartości bojowej?

Pytania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

  1. Czy nie uważa Pan, że dobrym pomysłem na promocję Polski na arenie międzynarodowej byłby rejs jednego z okrętów klasy Kobben dookoła świata lub chociaż trasą ucieczki z Tallina okrętu ORP Orzeł?
  2. Czy ministerstwo ma plan włączenia polskich okrętów, których wiek często przekracza 50 lat, do kolekcji muzeów związanych z Marynarką Wojenną? Pytanie tyczy się okrętów takich jak na przykład ORP Flaming oraz ORP Czajka.

Z wyrazami szacunku

Źródło: sejm.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.