29. rocznica utworzenia 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo – Minowych

Stawianie zagród minowych, transport drogą morską żołnierzy i techniki wojskowej, a także pełnienie roli okrętu dowodzenia siłami obrony przeciwminowej w narodowych oraz sojuszniczych zespołach okrętów to główne zadania realizowane przez okręty 2. Dywizjonu Okrętów … Czytaj dalej 29. rocznica utworzenia 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo – Minowych