KPT. Tadeusz Bernas


Witold RYCHTER


Data i miejsce urodzenia1 listopada 1917
Data i miejsce śmierci29 listopada 1995
Przebieg służby 
Lata służby1939–1946
Siły zbrojneMarynarka Wojenna RP
JednostkiORP Sokół
Stanowiskadowódca plutonu w Coëtquidan, oficer broni na ORP Sokół, dowódca ORP Sokół,
Główne wojny i bitwyII wojna światowa

Tadeusz Bernas był w 1939 roku słuchaczem Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej. Jako podchorąży starszego rocznika 30 sierpnia opuścił Gdynię na pokładzie niszczyciela ORP Grom, realizującego plan Peking. Promocję na stopień podporucznika marynarki otrzymał w Wielkiej Brytanii 2 marca 1940 roku, ze starszeństwem z dniem 15 października roku poprzedniego.

II Wojna Światowa

Od 10 marca 1940 roku był dowódcą plutonu w morskim batalionie szkolnym w Coëtquidan. 28 czerwca tegoż roku został dowódcą kutra patrolowego P-3, pełnił tę funkcję do 5 października, gdy został pozostawiony w dyspozycji dowódcy okrętu podwodnego ORP Wilk.

W styczniu 1941 roku znalazł się w pierwszej załodze przejmowanego od Royal Navy okrętu podwodnego ORP Sokół, jako oficer nawigacyjny. Uczestniczył w pierwszej kampanii śródziemnomorskiej okrętu, 12 lutego 1942 roku dowodził grupą abordażową zajmującą szkuner Giuseppina. 3 maja został awansowany do stopnia porucznika marynarki a od 28 lipca pełnił funkcję oficera broni podwodnej na Sokole. W marcu 1943 roku został zastępcą dowódcy okrętu i na tym stanowisku odbył drugą kampanię śródziemnomorską tej jednostki. 7 lutego 1945 roku został mianowany dowódcą swego okrętu. Natomiast 3 maja tegoż roku otrzymał awans na kapitana marynarki. 17 czerwca został ranny w wypadku samochodowym, jego obowiązki na Sokole przejął na czas rekonwalescencji komandor podporucznik Bolesław Romanowski. Później Tadeusz Bernas powrócił do dowodzenia okrętem i pozostał na nim aż do zwrotu jednostki Brytyjczykom.

Oficerowie ORP Sokół - od lewej por. Andrzej Kłopotowski, kmdr ppor. Borys Karnicki, kpt. Jerzy Koziołkowski, angielski oficer łącznikowy oraz ppor Tadeusz Bernas.
Oficerowie ORP Sokół – od lewej por. Andrzej Kłopotowski, kmdr ppor. Borys Karnicki, kpt. Jerzy Koziołkowski, angielski oficer łącznikowy oraz ppor Tadeusz Bernas. / Zdjęcie: forum.odkrywca.pl
Załoga ORP Sokół. Na drugim planie okręt podwodny ORP Wilk.
Załoga ORP Sokół. Na drugim planie okręt podwodny ORP Wilk.

Po wojnie

Po demobilizacji na krótki czas wstąpił do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, następnie rozpoczął studia na Wydziale Wodno-Lądowym Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Po ukończeniu uczelni podjął pracę w brytyjskiej filii amerykańskiego przedsiębiorstwa, w 1974 roku przeniósł się do kanadyjskiego biura w Toronto. Działał w organizacjach emigracyjnych, był współzałożycielem, sekretarzem (1983) i II wiceprezesem (1984) koła Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w Kanadzie oraz delegatem do Komisji Opieki nad Pomnikiem Katyńskim.

Pierwsza kadra oficerska ORP Sokół od lewej ppor. Tadeusz Bernas, kpt. Borys Karnicki, angielski oficer łącznikowy, ppor. Andrzej Kłopotowski oraz autor Torpedy w celu" - kpt. Bolesław Romanowski.
Pierwsza kadra oficerska ORP Sokół od lewej ppor. Tadeusz Bernas, kpt. Borys Karnicki, angielski oficer łącznikowy, ppor. Andrzej Kłopotowski oraz autor Torpedy w celu” – kpt. Bolesław Romanowski. / Zdjęcie: forum.odkrywca.pl

Przyznane odznaczenia

   
   
Krzyż Srebrny
Orderu Virtuti Militari
Krzyż Walecznych
(dwukrotnie)
Medal Morski
(czterokrotnie)

oprac. Witoold Rychter