kpt. Borys Karnicki

Borys Karnicki urodził się 25 września 1907 we Władywostoku. Ojciec Borysa Karnickiego, Aleksander Karnicki był dowódcą 2 Zaamurskiego Pułku Kawalerii armii carskiej, a następnie generałem dywizji Wojska Polskiego. Brat – Jerzy Karnicki – był oficerem-lotnikiem i zginął w katastrofie lotniczej w 1930 roku w wieku 25 lat na warszawskiej Woli.