Łamanie Traktatów Wersalskich przez Niemcy

Tajna komisja ministerstwa Reichswehry

Projekty Lohmanna zostały zweryfikowane przez nowego ministra Reichswery, generała Gronera. Rząd niemiecki postanowił zlikwidować najmniej rokujące przedsięwzięcia natomiast dalej finansować te, które z wojskowego punktu widzenia mogły przynieść korzyści dla rozbudowy przyszłej Reichsmarine.

Ściśle tajne projekty trafiły nie tylko pod obrady rządu ale o ściśle tajnych operacjach poinformowano Reichstag, który nie miał żadnych zastrzeżeń co do tajnego finansowania takich operacji. „Czarny fundusz” trafił pod zarząd „komisji nadzorczej tajnych wydatków ministerstwa Reichswehry”, która składała się z szefów wojska i marynarki, sekretarza stanu ministerstwa finansów oraz prezydenta izby kontroli. Dodatkowo pracownicy Głównej Kasy Rzeszy mieli dbać o sprawne finansowanie tajnych projektów. Dzięki takim tajnym działaniom Niemcy na długo przed oficjalnym wypowiedzeniem klauzuli traktatu wersalskiego byli przygotowani do podjęcia seryjnej produkcji U-Bootów.

Niemcy wypowiadają Traktat Wersalski

Pierwszym poważnym krokiem do wypowiedzenia ograniczeń narzuconych Niemcom było powstanie w 1932 roku Szkoły Zwalczania Okrętów Podwodnych, która w rzeczywistości szkoliła przyszłą kadrę dla okrętów podwodnych.

Pogwałceniem postanowień traktatowych była wspólna współpraca z marynarką wojenną Hiszpanii i Szwecji przy opracowaniu nowego typu torped o napędzie elektrycznym dla przyszłych U-Bootów.

Następnym krokiem było fiasko konferencji rozbrojeniowej z 1932 roku ma której nie zgodzono się na równouprawnienie Niemiec odnośnie kwestii flotowych. W związku z odmową przewodniczący delegacji niemieckiej nowy kanclerz Rzeczy, von Papen wycofał się z obrad. Po powrocie został przedstawiony plan rozbudowy floty w najbliższych sześciu-ośmiu lat. Flota miała się składać z:

 • 6 pancerników
 • 1 lotniskowiec
 • 6 krążowników
 • 6 półflotylli niszczycieli i torpedowców / 36 niszczycieli
 • 18 trałowców
 • 18 ścigaczy torpedowych
 • 18 okrętów podwodnych
 • 1 okręt szkoleniowy.

Najważniejszą i najpilniejszą kwestią była budowa U-Bootów oraz samolotów dla lotnictwa morskiego.

Niemcy zarzuciły państwom Ligii Narodów że same nie przestrzegają postanowień traktatowych więc Niemcy, też tak będą postępować. Obradujące w Genewie na konferencji rozbrojeniowej państwa wydały oświadczenie że w przyszłości Niemcy uzyskają równouprawnienie w umowach rozbrojeniowych. Decyzja ta została wykorzystana gdy do władzy doszli naziści.

Dojście do władzy Adolfa Hitlera

Inspekcja floty przez Adolfa Hitlera w 1935 roku.
Inspekcja floty przez Adolfa Hitlera w 1935 roku.

Sytuacja w Niemczech uległa gwałtownym zmianom gdy do władzy doszedł Adolf Hitler. Nowy kanclerz postanowił aprobować wszystkie plany dotyczące rozbudowy marynarki wojennej. Budżet Reichsmarine, który w 1933 roku wyniósł 186 milionów marek został zwiększony o 115,7 dodatkowych milionów marek. Przyspieszyło to znacząco rozbudowę całej floty.

Adolf Hitler podczas inspekcji U-Bootów.
Adolf Hitler podczas inspekcji U-Bootów.

Hitler przestał się już dłużej przejmować wszelkimi ograniczeniami. Rozpoczęto budowę okrętów – baz dla małych jednostek bojowych jak ścigacze i okręty podwodne. W 1934 roku Hitler podjął decyzję o budowie nowych typów okrętów wojennych których zakazywał Traktat Wersalski:

 • duże kontrtorpedowce,
 • eskortowce
 • okręty podwodne
 • pancerniki.

Pierwszymi budowanymi okrętami podwodnymi były małe U-Booty. Admiralicja zdecydowała się na budowę 6 z 12 zaprojektowanych małych U-Bootów według wcześniej opracowanego projektu biura z Hagi.

Ostatecznym krokiem łamiącym wszelkie postanowienia Traktatu Wersalskiego było ogłoszenie przez Hitlera wprowadzenia obowiązkowej służby wojskowej. 9 marca 1935 roku Niemcy przystąpili do formowania lotnictwa wojskowego a 16 marca 1935 roku została oficjalnie opublikowana ustawa o odbudowie Wehrmachtu.

Hitler zaczął prowadzić politykę faktów dokonanych, wykorzystując naiwność Anglii i zachowawczość Francji. Brak stanowczych kroków utwierdził Hitlera w słuszności podejmowanych decyzji. Nastąpiła gwałtowna militaryzacja Niemiec, która doprowadziła do wybuchu II wojny światowej.

Witold Rychter

Bibliografia:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *