Historia Łotewskich Sił Morskich 1919-1940 cz.1

Kanonierka Virsaitis ze stojącymi u jej burty trałowcami Imanta i Viesturs. Na fotografii widoczne różnice między obydwoma trałowcami. Viesturs nosił jako wyróżnik dwa białe pasy na kominie, Imanta miała pojedynczy biały pas. Ponadto, różnej wysokości były nawiewniki obydwu okrętów, te na Viesturs były wyższe. / Zdjęcie: zbiory Dmitry Dmitryev
Kanonierka Virsaitis ze stojącymi u jej burty trałowcami Imanta i Viesturs. Na fotografii widoczne różnice między obydwoma trałowcami. Viesturs nosił jako wyróżnik dwa białe pasy na kominie, Imanta miała pojedynczy biały pas. Ponadto, różnej wysokości były nawiewniki obydwu okrętów, te na Viesturs były wyższe. / Zdjęcie: zbiory Dmitry Dmitryev

1. HISTORIA ŁOTWY DO II WOJNY ŚWIATOWEJ W SKRÓCIE

Artykuł zamieszczony dzięki uprzejmości czasopisma Okręty Wojenne
Artykuł zamieszczony dzięki uprzejmości czasopisma Okręty Wojenne

Łotwa, będąca przed I Wojną Światową jedynym regionem Imperium Carskiego, w którym mówiono po łotewsku odzyskała niepodległość po jej zakończeniu:

  • 18 listopada 1918 roku proklamowanie Republika Łotwy.
  • 1919-20: Wojna o Niepodległość – walki wojsk łotewskich nacjonalistów, rosyjskich białogwardzistów oraz żołnierzy korpusu niemieckiego przeciwko łotewskim Bolszewikom. Łotewscy nacjonaliści pod przywództwem rządu tymczasowego kierowanego przez Kārlisa Ulmanisa uzyskali później wsparcie sił brytyjskich i  francuskich. Zajmowane przez Bolszewików terytorium Łotwy miało tymczasowy radziecki rząd łotewski, którym kierował Pēteris Stučka.

Po wyzwoleniu Rygi spod okupacji bolszewickiej przez wojska łotewskie i  niemieckie pod koniec kwietnia 1919 roku miała miejsce próba zmiany rządu tymczasowego. W Rydze został powołany wspierany przez Niemców rząd pod przywództwem Andrievsa Niedra. Do  lipca 1919 roku w  północnej Łotwie walczyły także oddziały estońskie kontynuujące operację przeciwko armii Niemców Bałtyckich (Landeswehry). W skutek tego, w tym samym miesiącu z  Lipawy powrócił rząd Ulmanisa, który znalazł tam schronienie przed Bolszewikami kiedy w grudniu 1918 roku zajęli oni Rygę. Bolszewicy wycofali się do położonej najdalej na wschód części Łotwy – Latgallii.

  • 1 lutego 1920 roku: Zawieszenie broni pomiędzy rządem Ulmanisa, a Związkiem Radzieckim.
  • 11 sierpnia 1920 roku: Traktat Pokojowy pomiędzy Łotwą, a  Związkiem Radzieckim. Do  końca miesiąca terytorium łotewskie zostało uwolnione od obecności wszystkich obcych sił zbrojnych.
  • 23 sierpnia 1939 roku: Pakt o Nieagresji pomiędzy Niemcami i Związkiem Radzieckim – Układ Hitler – Stalin.
  • 28 września 1939 roku: Podpisanie tajnego protokołu dodatkowego (Układ Ribbentrop – Mołotow), w którym Łotwa, Litwa i  Estonia zostały włączone w  strefę wpływów Związku Radzieckiego.
  • 5 października 1939 roku: Łotwa została zmuszona do akceptacji „wzajemnej pomocy” Związku Radzieckiego, dającego Sowietom prawo do stacjonowania na terytorium Łotwy 25 tys. żołnierzy.
  • 16 czerwca 1940 roku: Wiaczesław Mołotow przekazuje w Moskwie przedstawicielom łotewskim ultimatum zmuszającego Łotwę do podpisania paktu.
  • 17 czerwca 1940 roku: Armia Czerwona rozpoczyna okupację Łotwy. Zostają przeprowadzone zmanipulowane wybory „Ludowego Saeimasu”, ma  miejsce proklamowanie Łotewskiej SRR, powołany marionetkowy rząd Augustsa Kirhenšteinsa wcielił Łotwę do ZSRR. Aneksja została sformalizowana w dniu 5 sierpnia 1940 roku.
  • Czerwiec 1941 roku: Łotwa zostaje zajęta przez okupacyjne wojska niemieckie w ślad za niemieckim atakiem na Zawiązek Radziecki.

2. ŁOTEWSKIE SIŁY MORSKIE MIĘDZY WOJNAMI ŚWIATOWYMI

Łotwa była zawsze domem żeglarzy, którzy pod panowaniem dynastii Kurzeme z księciem Jakobem i jego liczącą 30- 40  okrętów flotą, podróżowali również po  oceanach aż  do  Afryki Zachodniej i  Ameryki Południowej. Zbudowana w XVII wieku flota Kurzeme została całkowicie zniszczona podczas Wielkiej Wojny Północnej lat 1700-1721. Wojna ta stanowiła początek aneksji Łotwy przez imperium rosyjskie zakończonej w XVIII wieku i trwającej do jego końca podczas I Wojny Światowej.

Pierwszym okrętem, który w listopadzie 1918 roku podniósł czerwono-biało-czerwoną banderę nowej Republiki Łotwy był parowiec Maiga, drugim – Saratov. Przewiózł on tymczasowy rząd Kārlisa Ulmanisa z Lipawy z powrotem do Rygi w lipcu 1919 roku.

Marynarka Wojenna Łotwy zaczęła nabierać kształtu podczas Wojny o Niepodległość kiedy stało się jasne, że kraj posiadający linię brzegową o długości 496 km potrzebuje sił do jej obrony. Od początku zmagań z końca 1918 roku, każda z walczących stron wykorzystywała uzbrojone jednostki pływające, głównie mniejsze, przejęte z floty handlowej. W efekcie, w dniu 10 sierpnia 1919 roku młoda Łotewska Republika Narodowa sformowała Dywizjon Morski. W jego składzie początkowo operowało kilka jednostek handlowych, barkasów i barek, z których niektóre były w służbie zaledwie przez kilka tygodni1. Przebudowywany był niemiecki trałowiec M 68. Później, w dniu 10 października 1919 roku rząd Ulmanisa skonfiskował kilka transportowców i holowników znajdujących się pod kontrolą niemiecką. Chociaż podległe Ministerstwu Wojny, były one obsadzone przez załogi cywilne i nie były bezpośrednio przeznaczone do wspierania morskich działań bojowych. Postanowieniami Ligii Narodów z października 1920 roku Łotwie pozwolono na utworzenie i wykorzystywanie marynarki wojennej. Jej pierwszy, znaczący okręt – kanonierka Virsaitis (eks- M 68) – został wprowadzony do służby w dniu 12 czerwca 1921 roku. W tym samym roku Dywizjon otrzymał także dwie mniejsze jednostki – barkasy Komēta (eks- A-15) i Gaujā (eks- A-16), które należały do floty Ministerstwa Wojny. Ponieważ sytuacja finansowa kraju nie pozwalała na kontynuowanie budowy pełnowartościowej floty, Dowództwo Marynarki Wojennej zostało rozwiązane pod koniec 1921 roku. W Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych pełnił dalej służbę tylko jeden oficer do  specjalnych zadań morskich – hrabia Arčibald Keizerlings. Firmował on szereg programów budowy floty, których kulminacją była przedstawiona we wrześniu 1922 roku koncepcja jej wyposażenia w 4 okręty podwodne, 4 niszczyciele, 1 eskortowiec, 2 trałowce, 12 samolotów i 1500 min. W dniu 1 grudnia 1922 roku, w  ramach Służby Lotniczej łotewskich Sił Zbrojnych sformowano Powietrzny Dywizjon Marynarki, który już w 1923 roku został podporządkowany oficerowi do specjalnych zadań morskich. W składzie Dywizjonu operowały z Lipawy cztery łodzie latające Savoia S.16bis.

——————–

1 Jedna z takich jednostek – były ryski holownik – stał się ostatecznie estońską kanonierką Meeme (patrz Rozdział 3.1).

Przeczytaj też:

U-booty Kajzera na Morzu Czarnym cz. II

Zatopienie HMHS Llandovery Castle – zbrodnia na morzu

Łamanie Traktatów Wersalskich przez Niemcy

Polowanie na „Rannego Niedźwiedzia”

Organizacja Połączonej Floty 6 grudnia 1941 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *