Dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej zaprasza na święto Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wstępu na teren 43 Bazy Lotnictwa Morskiego w dniu 13 lipca 2024 roku.

Regulamin dla uczestników Jublieuszu 30-lecia Brygady Lotnictwa MW w dniu 13.07.2024 r.

1.    UCZESTNIK IMPREZY MA PRAWO:

 • Przebywać na terenie lotniska 43 Bazy Lotnictwa Morskiego w godzinach jej otwarcia dla publiczności tj: w dniu 13 lipca 2024 roku – od godz. 09.30 do godz. 16.00, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić teren 43 Bazy Lotnictwa Morskiego.
 • W SPOSÓB BEZWZGLĘDNY ZABRONIONE JEST PRZEBYWANIE PRZEZ UCZESTNIKÓW W STREFACH WYŁĄCZONYCH, w tym tych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie rejonu gdzie wykonywane będą operacje lotnicze przez statki powietrzne.
 • Podczas pokazów i operacji lotniczych może być emitowany duży hałas, jak również krótkotrwałe wysokie poziomy propagacji fal dźwiękowych. Organizator zaleca uczestnikom zaopatrzenie się i używanie ochronników słuchu, w szczególności w przypadku dzieci i niemowląt. Organizator nie zapewnia uczestnikom środków ochrony słuchu.

2.   Uczestnik Imprezy jest obowiązany:

 • Posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych zabezpieczających imprezę polski dokument tożsamości ze zdjęciem.
 • Stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne, Organizatora (w tym spikera),  a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, Policji, Straży Pożarnej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.

3.    Nadzór i opiekę nad osobami małoletnimi sprawują ich pełnoletni opiekunowie.

 • Nie jest dozwolone pozostawianie małoletnich bez opieki i nadzoru. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za będące pod ich opieką osoby małoletnie oraz ich działania na zasadach ogólnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4.    Zabronione jest wnoszenie/wprowadzanie, posiadanie lub używanie na imprezie:

 • Przedmiotów, urządzeń lub obiektów, w jakiejkolwiek formie, w tym napełnionych powietrznym lub gazem lżejszym od powietrza, które mogą unosić się w powietrzu samodzielnie lub na skutek działań człowieka: : (tj. np. balony, w tym nienapełnione powietrzem lub innym gazem, latawce, zdalnie sterowane urządzenia tj. np. drony, helikoptery, samoloty).
 • Napojów alkoholowych i substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
 • Zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników osób niepełnosprawnych.
 • Innych przedmiotów, które ze względów obiektywnych mogą być niebezpieczne dla życia i zdrowia uczestników Imprezy, naruszyć bezpieczeństwo i niezakłócony przebieg Imprezy.

5. ZASADY WSTĘPU NA TEREN IMPREZY:

 • Wstęp na imprezę mają wszystkie osoby zainteresowane udziałem w niej, posiadające ważny polski dokument tożsamości ze zdjęciem.
 • Zaproszenie, akredytację, identyfikator, upoważnienie lub inny dokument wydany przez Organizatora, uprawniający do wstępu na imprezę zgodnie z jego treścią.
 • Osoby małoletnie (poniżej 18 roku życia) mogą uczestniczyć w imprezie tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
 • Organizator może uzależnić wstęp na teren 43 Bazy Lotnictwa Morskiego od okazania przez uczestnika dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość.
 • Organizator zakazuje wstępu na teren imprezy osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.

6. ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU DLA ROWERÓW I HULAJNÓG:

 • Organizator zezwala na dojazd do lotniska 43 Bazy Lotnictwa Morskiego (brama papieska) za pomocą roweru/ hulajnogi. Rower/hulajnogę należy pozostawić na parkingu wydzielonym.
 • Parking dla rowerów/hulajnóg czynny jest w dniu 13 lipca 2024 roku od godz. 09.30 do godz. 16.00.
 • Organizator nie wyraża zgody na poruszanie się na rowerach / hulajnogach pomiędzy statkami powietrznymi oraz pozostałym sprzętem wystawionym dla zwiedzających na wystawie statycznej.
 • Parkowanie rowerów/hulajnóg na terenie parkingu wydzielonego na czas trwania imprezy jest bezpłatne i organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży, uszkodzenia.

Źródło: Wojsko Polskie

Przeczytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *