Moja wojna

Moja wojna

Autor: Andrzej Kłopotowski - Wspomnienia ostatniego dowódcy ORP „Dzik”

(...) Dwadzieścia dwa rozdziały - poprzedzone wstępem i zgrupowane w czterech częściach - będące w swej istocie krótkimi, samodzielnymi opowiadaniami. Zdolność do przedstawiania ważnych spraw, podniosłych uczuć i ciężkich przeżyć oszczędnym słowem, a jednocześnie z bardzo wymowny sposób jest dużą zaletą Autora. Umiejętnie posługuje się tekstami kolegów: Anglika - dla przedstawienia, jak boleśnie polskie załogi przezywały wyniki konferencji jałtańskiej, dowódcy ścigacza - dla pokazania specyfiki działań jednostek krańcowo różnych od okrętów podwodnych, czy też Bolesława Romanowskiego, którego wiersz jest peanem życia, koleżeństwa i młodości. Całość zamyka suche sprawozdanie z patrolu na Morzu Śródziemnym, podane ściśle wg dziennika działań okrętu. (...)
Z Przedmowy kadm. w st. spocz. Henryka Piertuszkiewicza

„… Zimny oddech śmierci wstrząsa ciałem, przechodzi przez okręt, wdziera się do każdego zakamarka, zagląda głęboko w oczy każdemu z nas… Bomby, bomby, bomby! Zawsząd bomby…”
fragment wspomnień kmdr. Andrzeja Kłopotowskiego

„… Usłyszeliśmy, że Anglia na czele z Churchillem zgodziła się pociąć Polskę i oddać ją Stalinowi. Zobaczyłem twarze naszych przyjaciół - Romanowskiego, Koziołkowskiego, Bernsa i Kłopotowskiego całe we łzach. Taka spotkała ich nagroda za odwagę i pięcioletnią walkę przy boku aliantów o niepodległą Polskę. Uczucie wstydu, które zrodziło się, gdy patrzyłem na ich cierpienie zostało ze mną do dzisiaj…”
Alistair Mars, dowódca angielskiego okrętu podwodnego Unbroken

 

ANDRZEJ KŁOPOTOWSKI

Ostatni dowódca ORP „Dzik”. Podczas drugiej wojny światowej pływał na ORP „Błyskawica”, ORP „Wilk”, ORP „Sokół”. Kawaler Orderu Virtuti Militari.

Książka wydana przez Wydawnictwo FINNA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *