Poselska interpelacja posłanki Hanna Gill-Piątek w sprawie okrętów podwodnych dla polskiej Marynarki Wojennej

ORP Orzeł. / Zdjęcie: Marynarka Wojenna RP
ORP Orzeł. / Zdjęcie: Marynarka Wojenna RP

Posłanka Hanna Gill-Piątek (obecnie niezrzeszona) zgłosiła 6 lutego 2023 roku interpelację (oznaczoną numerem 38928) do ministra obrony narodowej w sprawie ogłoszenia przetargu na zakup okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej RP.

Jej treść brzmi następująco:

Szanowny Panie Ministrze!

Kolejne okręty podwodne, które służyły w Marynarce Wojennej RP, zostały w ostatnich latach wycofane ze służby i trafiły do muzeum. Konieczna jest więc szybka modernizacja polskiej marynarki, tymczasem zapowiadany przetarg na okręty podwodne utknął na etapie planowania.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Kiedy Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosi przetarg na zakup okrętów podwodnych?

2. Ile okrętów podwodnych resort planuje zakupić i na jaką sumę?

3. Czy w budżecie MON są zaplanowane środki na zakup okrętów podwodnych?

4. Kiedy nowe okręty podwodne mogą trafić do polskiej marynarki?

Z poważaniem

Hanna Gill-Piątek

Posłanka na Sejm RP

Obecnie jeszcze nie padła odpowiedź ze strony MON na te zapytania, nie mniej przypomina to, że kwestia okrętów podwodnych w polskiej flocie od lat się niestety zaognia.

Niewygodny temat dla Marynarki Wojennej

To już nie pierwszy raz, gdy posłanka Hanna Gill-Piątek podnosiła temat związany z pozyskaniem dla polskiej Marynarki Wojennej okrętów podwodnych. 17 lipca 2021 roku, w interpelacji nr 8838 skierowała do Ministra Obrony Narodowej, wicepremiera Mariusza Błaszczaka zapytanie odnośnie realizacji rządowego programu pozyskania okrętów podwodnych o nazwie “Orka”.

Zwróciła wtedy uwagę, że pozostaje on w fazie analityczno-koncepcyjnej. Podkreśliła też, że w ramach przedsięwzięcia realizowano rozwiązanie z pozyskaniem tzw. okrętów pomostowych. Oznaczało to zakup od zagranicznego partnera jednego bądź dwóch okrętów podwodnych już wysłużonych, nie mniej zdolnych do pełnienia służby do czasu budowy i wcielenia do polskiej MW nowych jednostek.

Celem tzw. “pomostówki” było również zachowanie możliwości ciągłego szkolenia kadr marynarskich, które w przyszłości przeszłyby na nowe jednostki. Co należy tu dodać, z racji na specyfikę służby brak wyjść w morze nie tylko utrudnia utrzymanie załóg tzw. podwodników ale też wyższych kadr, których obowiązkiem jest egzaminowanie ich przed każdorazowym wyjściem w morze.

Brak kadr dowódczych może skutkować tym iż do “cywila” będą stopniowo odchodzić doświadczeni oficerowie i nie będzie możliwości wyszkolenia odpowiednich kadr w przyszłości. Dodatkowo utraci się wręcz istotną zdolność przekazywania zdobytej wiedzy pozyskanej latami spędzonymi na okrętach podwodnych. Wiedzy tej nie da się zdobyć szkoląc załogę przyszłych okrętów podwodnych, która będzie się tylko szkoliła w obsłudze nowych jednostek.

W tamtej interpelacji posłanka zadała następujące pytania:

1. Kiedy zakończy się etap analityczno-koncepcyjny i zostanie ogłoszony przetarg na zakup nowych okrętów podwodnych?

2. Kiedy w ramach działań pomostowych dla Marynarki Wojennej zostanie zakupiony jeden używany okręt podwodny? Jakiego typu? Kiedy zostanie wprowadzony do służby?

Zobaczymy jaką odpowiedź udzieli MON i kiedy tak naprawdę możemy spodziewać się nowych okrętów podwodnych. Pamiętać należy iż budowa takich jednostek jest dość czasochłonna jak i późniejsze szkolenie załóg by mogły osiągnąć w pełni zdolności bojowe. Na dzień dzisiejszy nie ma wybranego projektu, producenta okrętów podwodnych nie są znane wytyczne. Czas ucieka a okrętów podwodnych jak nie ma tak nie ma.

Źródło: gospodarkamorska.pl, materiały własne

Przeczytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *